વૈશ્વીક વર્ડપ્રેસ અનુવાદ દિવસ #3

 

તે ફરી થઈ રહ્યું છે! ૩૦ મી સપ્ટેમ્બરે આંતરરાષ્ટ્રીય અનુવાદના દિવસ, અમે ૨૪ કલાકના વૈશ્વીક અનુવાદ સ્પ્રિન્ટ માટે અમારી સાથે જોડાવા, તમારી પોતાની ભાષામાં વર્ડપ્રેસ, થીમ અને પ્લગિનનું ભાષાંતર કરવા માટે દરેકને આમંત્રિત કરી રહ્યાં છીએ!

આપણે શું કરી રહ્યા છીએ?

જે અનુવાદ દિવસની ઇવેન્ટમાં નવા છે, તે દરેક માટે શું કરીએ તેનો સારાંશ અહીં નીચે પ્રમાણે છે:

 • સ્થાનિક અનુવાદનો યોગદાન આપનાર દિવસ – સમગ્ર વિશ્વમાં વિવિધ શહેરોમાં કાર્યક્રમ.
 • શક્ય તેટલી ભાષાઓ માટે, ફાળકોને મદદ કરવા માટે જેઓ તેમના ઘરેથી જોડાવા માગે છે.
 • વર્ડપ્રેસ સ્થાનિકીકરણ અને આંતરરાષ્ટ્રીયકરણના વિવિધ વિષયો પર સમર્પિત ૨૪ કલાકનાં લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સત્રો

સત્રો કોના માટે છે?

 • તેમની ભાષામાં વર્ડપ્રેસને કેવી રીતે ભાષાંતર કરવું તે જાણવા માગતા દરેક વ્યક્તિ માટે
 • નવા અને અનુભવી ભાષાંતર સંપાદકો – સત્રમાં ઉપયોગી માહિતી અને મજબૂત અનુવાદ ટીમ કેવી રીતે બનાવવી અને જાળવી રાખવી તે સલાહ આપશે
 • ડેવલપર્સ જેઓ તેમના પ્રોજેક્ટ્સ માટે અનુવાદકો શોધવાનું પસંદ કરશે – સત્ર તમને શીખવશે કે કેવી રીતે પોલિગ્લોટ્સ ટીમ સાથે કામ કરવું અને તમારા પ્રોડક્ટ માટે અનુવાદ સમુદાય કેવી રીતે બનાવવો
 • ડેવલપર્સ જે સ્થાનિકીકરણ માટે તેમના પ્લગિન અને થીમ કેવી રીતે તૈયાર કરવા તે જાણવા માગે છે
 • અનુવાદો જે વર્ડપ્રેસ માં કેવી રીતે કામ કરે છે અને પોલિગ્લોટ્સ ટીમના કામનો એક સામાન્ય વિચાર જાણવા માગતા દરેક વ્યક્તિ માટે.

તે ક્યારે થઈ રહ્યું છે?

સપ્ટેમ્બર ૩૦, ૨૦૧૭ ના રોજ, બરાબર 00:00 UTC થી શરૂ થાય છે. (ઇવેન્ટ તમારા માટે ક્યારે શરૂ થાય છે તે જુઓ!)

કૃપા કરીને અમારી ઇવેન્ટ વેબસાઇટ પર તમામ સંબંધિત વિગતો જુઓ.

અમે શા માટે કરી રહ્યા છીએ?

 • આનંદ માણવા અને એકબીજાને વધુ સારી રીતે જાણવા માટે
 • વધુ અનુવાદ સહયોગીઓને શામેલ કરવા અને વર્ડપ્રેસ પોલિગ્લોટ્સ ટીમનો વિસ્તૃત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા
 • રાહ શબ્દોની સંખ્યાને ઘટાડવા માટે હાલના અનુવાદ સહયોગીઓ અને પ્રોજેક્ટ અનુવાદ સંપાદકોને શિક્ષિત કરવા
 • કેવી રીતે વર્ડપ્રેસ ડેવલપર્સ સમુદાય વચ્ચે અનુવાદો સાથે વહેવાર કરે છે તે સામાન્ય સમજમાં સુધારો કરવા
 • પ્લગિન અને થીમ લેખકો અનેવર્ડપ્રેસ અનુવાદ સમુદાય વચ્ચે મજબૂત જોડાણો બનાવવા માટે
 • અનુભવ સુધારવા માટે, પ્રવર્તમાન સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે અનુવાદ સંપાદકોને શિક્ષિત કરવા

તમે કેવી રીતે જોડાઇ શકશો?

 • અનુવાદ કરો – ફક્ત તમારા પોતાના ટાઇમઝોનમાં ૩૦ મી સપ્ટેમ્બરે જોડાઓ અને http://translate.wordpress.org પર તમારી ભાષામાં વર્ડપ્રેસ અથવા તમારા મનપસંદ પ્લગિન અને થીમનું ભાષાંતર કરો અને કદાચ તમારા ભાષાંતરને તમારી પોતાની વર્ડપ્રેસ સાઇટ પર લાઇવ પણ જુઓ.
 • https://www.crowdcast.io/e/gwtd3/ પર જીવંત સત્રો જુઓ
 • સ્થાનિક ઇવેન્ટ ગોઠવો – wptranslationday.org પર ફોર્મમાં તમારી સ્થાનિક ઇવેન્ટ્સ વિગતો ભરો
 • વૈશ્વીક વર્ડપ્રેસ અનુવાદ દિવસની આયોજન ટીમમાં જોડાઓ – ફક્ત ખાસ સ્લૅક ચેનલમાં જોડાઓ!

તમારી સાથે યોગદાન આપવા માટે આતુર છીએ. અનુવાદ કરો અને આનંદ માણો!


મહત્વપૂર્ણ લિંક

વૈશ્વીક વર્ડપ્રેસ અનુવાદ દિવસ માટે અમારી સાથે જોડાઓ

વર્ડપ્રેસ Polyglots ટીમ ૧૨ નવેમ્બર ના બીજા વૈશ્વીક વર્ડપ્રેસ અનુવાદ દિવસ આયોજન કરી રહી છે. વિશ્વમાં ગમે ત્યાંથી – દરેક વ્યક્તિને જોડાવા માટે આમંત્રણ છે!

વર્ડપ્રેસ સાથે સંકળાયેલા રહેવા માટે અને આ પ્રોજેક્ટમાં ફાળો આપવા માટે અનુવાદ સૌથી સરળ રીત છે. વૈશ્વીક વર્ડપ્રેસ અનુવાદ દિવસ વિશે વધુ જાણવા માટે, વિશ્વના બધા લોકોને મળવા માટે અને એક કરતાં વધુ ૧૬૦ ભાષાઓમાંની એક ભાષામાં વર્ડપ્રેસ ભાષાંતર કરવા માટે તમને તક છે.

વિશ્વમાં ગમે ત્યાંથી ૧૨ નવેમ્બરે અમારી સાથે જોડાઓ
અનુવાદ દિવસ ૦:૦૦ યુટીસી(UTC), શનિવાર, ૧૨ નવેમ્બર, ૨૦૧૬ ના દિવસે શરૂ થાય છે અને 24 કલાક પછી પૂરું થાય છે. કયો સમય તમારા માટે અનુકૂળ છે તે જુઓ! તમે શરૂઆતથી જોડાઇ શકો છો અથવા સમગ્ર દિવસ દરમિયાન કોઈપણ સમય જે તમારા માટે અનુકૂળ હોય.

આપણે શું કરી રહ્યા છીએ?
સ્થાનિક ફાળો આપનાર દિવસ સમગ્ર વિશ્વમાં યોજાય રહ્યું છે, અને સંકળાયેલા રહેવા માટે આ એક ઉત્તમ માર્ગ છે. ત્યાં જો પહેલેથી જ એક સ્થાનિક પ્રસંગ તમારી નજીક યોજાય રહ્યું છે તે જોવા માટે આ નકશો તપાસો . એક પણ નથી મળ્યું? એક સ્થાનિક પ્રસંગનું આયોજન કરો!

તે જ સમયે, અનેક ભાષાઓમાં રીમોટ સેશનો, ૨૪ કલાક લાઇવ-સ્ટ્રીમ માટે સમુદાય પર જોડાવ. સેશનો સ્થાનિકીકરણ, આંતરરાષ્ટ્રીયકરણ અને તમારી ભાષામાં ફાળો વગેરે મુદ્દાઓ કવર કરશે.

કોના માટે છે?
શું તમે અનુવાદ કરવા માટે નવા છો અને કેવી રીતે ભાષાંતર કરવું તે જાણવા માંગો છો, અથવા અનુભવી અનુવાદ સંપાદક મજબૂત ટીમ બનાવો છો, અનુવાદ દિવસ તમારા માટે છે. ડેવલપર્સ પણ અનુભવી લોકોના વિષયોનો આનંદ લેશે, શું તમે આંતરરાષ્ટ્રીયકરણ વિશે શીખો છો અને અથવા તમારી થીમ્સ અને પ્લગિન માટે વધુ અનુવાદકો શોધવા માંગો છો. ત્યાં દરેક માટે એક સત્ર છે!

સામેલ થાવ
જોડાવું સરળ છે! ૧૨ નવેમ્બરે, જ્યારે દિવસ દરમિયાન જીવંત સેશન જોઈ રહ્યાં હોય ત્યારે તમારા પોતાના અનુકૂળ સમયે, વર્ડપ્રેસ અથવા તમારા મનપસંદ પ્લગિન અને થીમ્સ તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વધુ સામેલ થવા માંગો છો? ૧૨ નવેમ્બરે એક સ્થાનિક પ્રસંગ આયોજન કરવા માટે રજીસ્ટર કરો અને સાથે મળીને ભાષાંતર કરવા માટે તમારા સ્થાનિક સમુદાયને આમંત્રણ આપો. પ્રસંગો ઔપચારિક અથવા સંપૂર્ણપણે અનૌપચારિક હોઈ શકે છે – એક અથવા બે કલાક ભાષાંતર કરવા માટે સ્થાનિક કોફી દુકાનમાં તમારા લેપટોપ અને મિત્રો સાથે જઈ શકો છો.

શું તમે સામેલ થઇ શકો છો જો તમે માત્ર અંગ્રેજી બોલતા હોવ તો?
સંપૂર્ણપણે! જો તમે માત્ર અંગ્રેજી બોલતા હોવ તો પણ ત્યાં આંતરરાષ્ટ્રીયકરણ વિષે ઉત્તમ સેશનો છે જેનો દરેક ડેવલપર ને લાભ થઇ શકે છે. ત્યાં પણ ઘણાં બધાં ઇંગલિશ ચલો છે જેને તમારી મદદની જરૂર છે! દાખલા તરીકે, અંગ્રેજી ઑસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, ન્યુઝિ લેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા, અને યુનાઇટેડ કિંગડમ માં અલગ રીતે બોલાય અને લખાય છે. તમે આ તફાવતો અને ભિન્નતા શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે તે વિશે સેશન દરમિયાન જાણી શકો છો.

અને જો તમને આનંદની લાગણી થતી હોય તો, ઇમોજી માં વર્ડપ્રેસ અનુવાદનો પ્રયાસ કરો! હાં, અમારી પાસે ઇમોજીમાં વર્ડપ્રેસનું અનુવાદ છે! 🌎🌍🌏

પ્રશ્ર્નો?
જો તમને કોઇ પ્રશ્ર્નો હોય, તો polyglots ટીમ અને પ્રસંગ આયોજકો સ્લેકમાં #polyglots માં વાતચીત કરે છે અને મદદ કરવા માટે ખુશ છે! (chat.wordpress.org પર સ્લેક માટે આમંત્રણ મેળવો)

સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પ્રસંગમાં ભાગ લેવા માટે રજીસ્ટર કરો.