લાઇટબૉક્સ સાથે અદ્યતન છબીઓ ગેલેરી

વર્ણન

Advanced Images Gallery With Lightbox is the leading plugin for building responsive galleries with Fancybox & Different Layouts (Grid Gallery , Masonary Gallery , Diamond Gallery, Full Width Gallery , Slick Slider , Hexagonal Gallery)

વિશેષતાઓ

 • Images With Fancybox (fancyBox is a tool that offers a nice and elegant way to add zooming functionality for images)
 • Provide Different Type Layouts you can use any layout with shortcode(Grid Gallery , Masonary Gallery , Diamond Gallery, Full Width Gallery , Slick Slider , Hexagonal Gallery)
 • Backend Side Sortable Images & Remove Images Option with Preview Layout
 • Sortable Images – Backend Side
 • Swipeable Gallery
 • રિસ્પોન્સિવ ગેલેરી

સપોર્ટ

Advanced Images Gallery With Lightbox is developed and supported by IT Path Solutions. If you don’t find an answer of your Query/Doubt/Problem in FAQs or Support forum, feel free to get in touch with us. Click here

Advanced Images Gallery With Lightbox needs your support WordPress thrives on community. And, you are a part of community. So, we kindly request you to support Advanced Images Gallery With Lightbox. And, there are many ways to support, both technical and non-technical.

ટેકો આપવાની વિવિધ રીતો

 • Report Technical Issues: While developing Advanced Images Gallery With Lightbox, we took utmost care to make sure that we commit bug-free plugin. However, if any issues has been slipped in and you found it, we encourage you to report it. If you are new to community, Click here to find out how to report an issue.

 • Report Documentation Glitches: Documentation is a crucial part of WordPress. So, we take it seriously. If you have noticed any glitches in documentation of Advanced Images Gallery With Lightbox, we encourage you to report it. If you are new to community, Click here to find out how to report an issue.

 • Report Security Issues: If you have noticed any security glitches in Advanced Images Gallery With Lightbox, we encourage you to report it from Click here

 • Provide Suggestions: If you have any suggestions for Advanced Images Gallery With Lightbox, we would be grateful if you share it with us. Click here to submit a suggestion.

 • Help in Support forum: Being an active WordPress Community member, you can answer to others’ queries on Support forum. Please visit Support forum of લાઇટબૉક્સ સાથે અદ્યતન છબીઓ ગેલેરી.

 • Submit Translations: Help localize, submit translations in your language for Advanced Images Gallery With Lightbox on WP translate.

Don’t forget to checkout other plugins developed by IT Path Solutions WordPress Gems

સેવાઓ અને આધાર

We are committed to top-notch Community and Customer support because we know if you have problem with Advanced Images Gallery With Lightbox, you need a solution as soon as possible.

સ્ક્રીનશોટ

 • Backend side Options
 • ગ્રીડ ગેલેરી
 • Masonary Gallery
 • Diamond Gallery
 • Full Width Gallery
 • Slick Slider
 • Hexagonal Gallery

સ્થાપન

 1. Upload advanced-images-gallery-with-lightbox to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 3. તમને તમારી વર્ડપ્રેસ એડમિન સ્ક્રીનમાં લાઇટબોક્સ સાથે એડવાન્સ્ડ ઈમેજીસ ગેલેરી મળશે.

એફએક્યુ (FAQ)

કોઈપણ શોર્ટકોડ ઉપયોગ કરી શકીએ ?

હા, તમે પૃષ્ઠ અથવા પોસ્ટમાં કોઈપણ શોર્ટકોડનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

સમીક્ષાઓ

There are no reviews for this plugin.

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“લાઇટબૉક્સ સાથે અદ્યતન છબીઓ ગેલેરી” નું 1 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“લાઇટબૉક્સ સાથે અદ્યતન છબીઓ ગેલેરી” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

1.0.0