કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

વર્ણન

Contact Form 7 can manage multiple contact forms, plus you can customize the form and the mail contents flexibly with simple markup. The form supports Ajax-powered submitting, CAPTCHA, Akismet spam filtering and so on.

Docs and support

You can find docs, FAQ and more detailed information about Contact Form 7 on contactform7.com. When you can’t find the answer to your question on the FAQ or in any of the documentation, check the support forum on WordPress.org. If you can’t locate any topics that pertain to your particular issue, post a new topic for it.

Contact Form 7 needs your support

It is hard to continue development and support for this free plugin without contributions from users like you. If you enjoy using Contact Form 7 and find it useful, please consider making a donation. Your donation will help encourage and support the plugin’s continued development and better user support.

Privacy notices

With the default configuration, this plugin, in itself, does not:

 • track users by stealth;
 • write any user personal data to the database;
 • send any data to external servers;
 • use cookies.

If you activate certain features in this plugin, the contact form submitter’s personal data, including their IP address, may be sent to the service provider. Thus, confirming the provider’s privacy policy is recommended. These features include:

Recommended plugins

સંપર્ક ફોર્મ 7 ના વપરાશકર્તાઓ માટે નીચેના પ્લગિન્સની ભલામણ કરવામાં આવે છે:

 • Flamingo by Takayuki Miyoshi – With Flamingo, you can save submitted messages via contact forms in the database.
 • Bogo by Takayuki Miyoshi – Bogo is a straight-forward multilingual plugin that doesn’t cause headaches.

ભાષાંતર

You can translate Contact Form 7 on translate.wordpress.org.

સ્ક્રીનશોટ

 • screenshot-1.png

Blocks

This plugin provides 1 block.

 • Contact Form 7

સ્થાપન

 1. Upload the entire contact-form-7 folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the Plugins screen (Plugins > Installed Plugins).

You will find Contact menu in your WordPress admin screen.

For basic usage, have a look at the plugin’s website.

એફએક્યુ (FAQ)

Do you have questions or issues with Contact Form 7? Use these support channels appropriately.

 1. માર્ગદર્શિકા
 2. FAQ
 3. Support forum

Support

સમીક્ષાઓ

એપ્રિલ 30, 2021
Doesn't work. When you submit a form it just loads. Flamingo is also trash. Doesn't capture any submissions. Going to Gravity forms. Might cost $ but it's better than waiting for update that may or may not fix this problem.
એપ્રિલ 26, 2021
I think it is currently the best contact form for WordPress, even better than the paid ones. Maybe the first times you have to read a bit the documentation to use all the features (it has many + many extensions) but it's worth it. It's among the few plugins that are in all my WordPress installations since years... so how not to recommend it?
એપ્રિલ 22, 2021
Since version 5.4 there are alot of issues. - I would rearlly reccomend going back a version. The styling on the ajax loader causes issues. - Im using a SPA barba.js. To reinit CF7 I usually used the below code. This does not work anymore and I cant seem to get it right: function Cf7Init(){ var loader = $(this.container).find('.ajax-loader'); if (!loader.length) { $( 'div.wpcf7 > form' ).each( function() { var $form = $( this ); wpcf7.initForm( $form ); if ( wpcf7.cached ) { wpcf7.refill( $form ); } } ); } } - Im using https://wordpress.org/plugins/intelligence/ to track Goals/Conversions on form submission. This also does not work anymore. Having said that and looking at the latest reviews I strongly reccomend going back a version and solving the current complaints first.
એપ્રિલ 22, 2021
It's a quality plugin that has contact templates or customization. I got my contact form up in just a few clicks! I would recommend that they add more template options, however.
1,890 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭” નું 62 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

For more information, see Releases.

5.4.1

https://contactform7.com/contact-form-7-541/

5.4

https://contactform7.com/contact-form-7-54/