સરળ જાળવણી સ્થિતિ

વર્ણન

નિરીક્ષણ

સરળ જાળવણી સ્થિતિ એ કસ્ટમર આધાર પ્લગઇન છે જેમાં વપરાશકર્તાને ફક્ત જાળવણી સ્થિતિ તરીકે બતાવવા માટે પૃષ્ઠને અસાઇન કરવાની જરૂર છે.

What’s Next

If you find this plugin useful, please leave a good rating and consider checking out my other plugins:

સ્થાપન

આ વર્ડપ્રેસ ડેશબોર્ડ મદદથી

 1. પ્લગિન્સ ડેશબોર્ડમાં ‘નવું ઉમેરો’ પર નેવિગેટ કરો
 2. ‘સરળ જાળવણી મોડ’ માટે શોધો
 3. ‘હમણાં ઇન્સ્ટોલ કરો’ ક્લિક કરો
 4. પ્લગઇન ડેશબોર્ડ પર પ્લગઇન સક્રિય કરો

વર્ડપ્રેસ ડેશબોર્ડ માં અપલોડ કરી રહ્યું છે

 1. પ્લગિન્સ ડેશબોર્ડમાં ‘નવું ઉમેરો’ પર નેવિગેટ કરો
 2. ‘અપલોડ’ ક્ષેત્ર પર નેવિગેટ કરો
 3. Select easy-maintenance-mode.zip from your computer
 4. ‘હમણાં ઇન્સ્ટોલ કરો’ ક્લિક કરો
 5. પ્લગઇન ડેશબોર્ડ માં પ્લગઇન સક્રિય કરો

FTP નો ઉપયોગ કરવો

 1. Download easy-maintenance-mode.zip
 2. Extract the easy-maintenance-mode directory to your computer
 3. Upload the easy-maintenance-mode directory to the /wp-content/plugins/ directory
 4. પ્લગઇનના ડેશબોર્ડમાં પ્લગઇનને સક્રિય કરો

એફએક્યુ (FAQ)

Does this plugin work with PHP 8?

Yes.

Is this plugin working with the latest WordPress versions?

Yes, It is compatible with the latest WordPress.

Can I use this plugin in my language?

Yes. this plugin is translated ready. But If your language is not available you can make one. If you want to help us to translate this plugin to your language you are welcome.

Where can I suggest a new feature or report a bug?

Please use the issue tracker on Easy Maintenance Mode’s GitHub repo as it’s easier to keep track of issues there, rather than on the WordPress.org support forums.

Do you accept donations?

I am accepting donation and any support you can give will help me maintain this plugin and keep it free for everyone.

In addition, if you like the plugin then I’d love for you to leave a review. Tell all your friends about it too!

સમીક્ષાઓ

1 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“સરળ જાળવણી સ્થિતિ” નું 4 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“સરળ જાળવણી સ્થિતિ” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

1.7

Added: Added compatibility for latest WordPress version of 6.4
Fixed: Some minor changes

1.6

Added: Added compatibility for latest WordPress version of 6.0
Fixed: Some minor changes

1.5

Added: Added compatibility for latest WordPress version of 5.9.1
Added: Added compatibility PHP 8.X

1.4

Added: Added compatibility for latest WordPress version of 5.8.1

1.3

Added admin page for better navigation.

1.2

Added: Added compatibility for latest WordPress version of 5.6
Added: Added compatibility for Contact Form 7
Change: Changed under construction logic

1.1

Added: Added compatibility for WPS Hide Login plugin

1.0

પ્રારંભિક પ્રકાશન