μcaptcha

Integrates μcaptcha with WordPress, including comment and login/registration forms.


Luis Leiva 10+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Honey Coinhive Captcha

Coinhive Captcha to your logins and comments and protect your site while earning Monero.


Honey Plugins 10+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.15 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

woo-shortcode-popup

Creates a popup button on woocommerce shop page


eric jumba 10+ સક્રિય સ્થાપનો 4.4.29 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Lemin Cropped Captcha

Lemin Captcha is uniquely playful, robust, and effective. Through gamification, we are curing the pains…


Leminnow 10+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SimplyCaptcha WordPress Plugin

A new captcha system that uses simple question based questions instead of the other complicated…


Alan pinnt 10+ સક્રિય સ્થાપનો 3.4.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Securimage-WP-REG

Securimage-WP-REG adds captcha ptotection from Securimage-WP plugin on register pages.


Jehy 10+ સક્રિય સ્થાપનો 4.2.34 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Contact Form

An easy and powerful form builder that lets your visitors send you email. Blocks all…


Umair Saleem 10+ સક્રિય સ્થાપનો 5.9.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 10 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

PollMe

An easy to modify poll system that uses Google Charts to display the results


dcoda 10+ સક્રિય સ્થાપનો 3.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

NF Captcha

NF Captcha adds Really Simple CAPTCHA element for human check.


Jens Brunnert 10+ સક્રિય સ્થાપનો 4.4.29 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

YouMe ID

The YouMe ID plugin provides two security features, i.e. an alternative CAPTCHA service and a…


YouMe Identity 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.2.17 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

F13 reCaptcha

Add Google reCaptcha to the comments section on blog posts. Additional hooks for adding reCaptcha…


Jim Valentine 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.8.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Show page after captcha Solve

This plugin protected a page by recaptcha and it show the page after captcha is…


Yeasir Arafat (arafat.dml@gmail.com | fiverr.com/web_lover) 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

PS PHPCaptcha WP

Simple PHP-GD based captcha to replace tracking prone systems like Google recaptcha


Pe St 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

TomS Vaptcha

Gesture captcha —— Easy for human, hard for robots. Protect the login, register, lostpassword and…


Tom Sneddon 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.9.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

GWP-Captcha

This is a simple captcha system. That you can setting how many letter you would…


Karl Kiesinger 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 7 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

LazyCaptcha

LazyCaptcha is a small and lazy plugin to prevent bots from spamming your comments.


Hans Matzen 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે