સાઇટની મુલાકાત લો

વર્ણન

This plugin Makes Visit Site Link in your admin screen open in new tab. When activated you will get Visit Site Link in the upper right of your admin screen on every page.

Features in Visit Site include:

 • Visit Site Link in your admin screen open in new tab.
 • It’s fast open your website.

સ્ક્રીનશોટ

 • સાઇટની મુલાકાત લો Link

સ્થાપન

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘visit site’
 3. Activate visit site from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Download visit-site.
 2. Upload the ‘visit-site’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate visit site from your Plugins page.

સમીક્ષાઓ

સપ્ટેમ્બર 3, 2016
This plugin saves my lots of time to visit site.
2 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

ચેન્જલૉગ

1.1

 • Compatible with 5.2.2

1.0

 • In development