સુરત મીટઅપ : જૂન ૧૧, ૨૦૧૭ વર્ડપ્રેસ મીટઅપ

કેમ છો મિત્રો,

અમારી આગામી સુરત મીટઅપ ૧૧ મી જૂન, ૨૦૧૭ ના રોજ, એટલે કે જૂન ૨૦૧૭ ના બીજા રવિવારે છે.

મીટઅપ્સ ની કાર્યસૂચિ નીચે પ્રમાણે છે.

૧) “WP-CLI શું છે અને તે કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે?”

આ સત્રમાં CLI શું છે? વર્ડપ્રેસ સાઇટના વિકાસ અને જાળવણી દરમિયાન અમે વર્ડપ્રેસ સાથે કેવી રીતે તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ? આ વિશે વાત કરીશું

નોંધ: સત્ર ૪૫ મિનિટ સત્ર હશે + ૧૫ મિનિટનો પ્રશ્ન / જવાબ અને ચર્ચા = ૧ કલાક.

૨) “વર્ડપ્રેસ ને પાછું આપવું” પર એક સત્ર હશે.

અમે ફાળો આપવાના તમામ સંભવિત માર્ગોની ચર્ચા કરીશું. ત્યાં લગભગ ૧૪ વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સ છે જ્યાં તમે વર્ડપ્રેસ પર ફાળો આપી શકો છો. આ સત્રમાં આપણે ચર્ચા કરીશું કે ટેક્નિકલ અને નોન ટેક્નિકલ લોકો વર્ડપ્રેસ માં કેવી રીતે યોગદાન આપી શકે છે.

નોંધ: આ સત્ર પછી આપણે ૨ થી 3 બેઠકો સાથે ભવિષ્યમાં આ જ વિષયની શોધ કરીશું. દા.ત. વર્ડપ્રેસ અનુવાદ કેવી રીતે યોગદાન.

સત્ર 30 મિનિટ સત્ર હશે + ૧૫ મિનિટ પ્રશ્ન / જવાબ અને ચર્ચા = ૪૫ મિનિટ.

તારીખ:
૧૧ જૂન ૨૦૧૭

સમય:
૧૦:૩૦ AM – ૧૨:૩૦ PM

સ્થાન:

કી કોંસેપ્તર્સ આઈટી સર્વિસીસ
૩૦૬, હાઇફિલ્ડ એસ્કોટ, પામ એવન્યુ ની સામે, વીઆઇપી રોડ, વાસુ, સુરત, ગુજરાત ૩૯૫૦૧૦, સુરત

સ્થળ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

વધુ માહિતી માટે, અહીં ક્લિક કરો