ટૂલબાર પર જાઓ

WordPress.org

ગુજરાતી

1
લક્ષણ ફિલ્ટર
દ્વારા ફિલ્ટર:
સંપાદિત કરો

ગોઠવણી

લક્ષણો

વિષય

થીમ સૂચિ પર પાછા ફરો

Boston Business

creativthemes દ્વારા

આવૃત્તિ: 2.6

છેલ્લો સુધારો: જુલાઇ 30,2019

Active Installations: 300+

વર્ડપ્રેસ આવૃત્તિ: 4.5 અથવા તેથી વધુ

પીએચપી(PHP) આવૃત્તિ: 5.6 અથવા તેથી વધુ

થીમ મુખ્ય પેજ

Boston Business is a clean, modern and responsive WordPress theme with a pre-built demo which can be imported in few seconds from demo content xml file which you can download from our website. This theme uses SiteOrigin’s Page Builder Plugin that makes theme more user-friendly. This theme is perfect for your business website. Additionally, theme features include multiple blog layouts, full width layouts, color picker options etc.

કોઈ થીમ્સ મળી નથી. એક અલગ શોધ પ્રયાસ કરો.