ટૂલબાર પર જાઓ

WordPress.org

ગુજરાતી

Themes List

1
લક્ષણ ફિલ્ટર
દ્વારા ફિલ્ટર:
સંપાદિત કરો

ગોઠવણી

લક્ષણો

વિષય

થીમ સૂચિ પર પાછા ફરો

ConsultStreet

themearile દ્વારા

આવૃત્તિ: 0.8

છેલ્લો સુધારો: ઓગસ્ટ 10,2020

Active Installations: 600+

પીએચપી(PHP) આવૃત્તિ: 5.6 અથવા તેથી વધુ

થીમ મુખ્ય પેજ

ConsultStreet is a multipurpose WordPress theme that you can use to create any website you wish to create. The theme comes with a very flexible design, and it is fully customizable as per your requirement. ConsultStreet is a perfect theme for the consulting and finance business website. Not only that, but this is also a very lightweight theme that is load with a single click in no time. The theme is completely responsive and mobile-friendly and that your users can access your site from any device. As well as sophisticated plus it has some exotic features like customization and clean code, advanced typography, sticky menu, logo upload, header image, Bootstrap 4 framework, built with SEO in mind, and translation ready (WPML, Polylang). This theme supports the best Elementor page builder to create, edit, and updates page designs as per the requirement. ConsultStreet also supports popular free and premium WordPress plugins such as Elementor, Yoast SEO, WooCommerce, Contact Form 7, Jetpack, Google Analytics, and much more. Check the demo of ConsultStreet Pro https://themearile.com/consultstreet-pro-theme/.

રેટિંગ્સ

See all
આ થીમને હજુ સુધી રેટ કરવામાં આવી નથી.
Add my review

આધાર

કંઈક કહેવું છે? મદદ જોઈએ છે?

આધાર ફોરમ જુઓ

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

કોઈ થીમ્સ મળી નથી. એક અલગ શોધ પ્રયાસ કરો.