ટૂલબાર પર જાઓ

WordPress.org

ગુજરાતી

Themes List

0
લક્ષણ ફિલ્ટર
દ્વારા ફિલ્ટર:
સંપાદિત કરો

ગોઠવણી

લક્ષણો

વિષય

થીમ સૂચિ પર પાછા ફરો

Magzimum

themepalace દ્વારા

આવૃત્તિ: 2.4

છેલ્લો સુધારો: જાન્યુઆરી 2,2020

Active Installations: 300+

વર્ડપ્રેસ આવૃત્તિ: 4.4 અથવા તેથી વધુ

પીએચપી(PHP) આવૃત્તિ: 5.6 અથવા તેથી વધુ

થીમ મુખ્ય પેજ

કોઈ થીમ્સ મળી નથી. એક અલગ શોધ પ્રયાસ કરો.