ટૂલબાર પર જાઓ

WordPress.org

ગુજરાતી

Themes List

0
લક્ષણ ફિલ્ટર
દ્વારા ફિલ્ટર:
સંપાદિત કરો

ગોઠવણી

લક્ષણો

વિષય

થીમ સૂચિ પર પાછા ફરો

આ થીમ ૨ વર્ષથી અપડેટ કરવામાં આવી નથી. તે લાંબા સમય સુધી જાળવવામાં આવી નથી અને જ્યારે વર્ડપ્રેસ વધુ તાજેતરના સંસ્કરણો સાથે વાપરતી વખતે સુસંગતતા ના મુદ્દા હોઈ શકે છે.

પર્થ

athemes દ્વારા

આવૃત્તિ: 1.07

છેલ્લો સુધારો: ઓગસ્ટ 5,2016

Active Installations: 2,000+

થીમ મુખ્ય પેજ

Perth is a business theme suitable for both companies and freelancers. Easily create an strong online presence by taking advantage of the many construction blocks available in Perth, like services, employees, skill, social and much more. Also, Perth provides an extensive set of options, including color and font control.

કોઈ થીમ્સ મળી નથી. એક અલગ શોધ પ્રયાસ કરો.