WP Emmet

Emmet (ex-Zen Coding) for WordPress.


rewish 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.1.40 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom HTML Block Extension

Extend Custom HTML block to evolve into the advanced code editor.


Aki Hamano 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે