૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ વૂકૉર્મસ મીટઅપ્સ @અમદાવાદ

દ્વારા પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. મીટઅપ્સ હેઠળ દાખલ થઇ છે.

કેમ છો વૂ નિંજાસ,

એપ્રિલ ૨૦૧૭ કેટલાક સ્વયંસેવક સાથે ચર્ચા પર આધારીત, અમે ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ એટલે કે પાંચમા રવિવારે અમારી આગલી મીટઅપ્સ ની જાહેરાત કરવામાં આવે છે.

મીટઅપ્સ ની કાર્યસૂચિ નીચે પ્રમાણે છે.

૧) કેવી રીતે વૂકૉર્મસ સ્ટોર સંપૂર્ણ રીતે બનાવવું – ભાર્ગવ મહેતા

૨) ટિપ્સ અને યુક્તિઓ વૂકૉર્મસ સાથે થીમ બનાવવા માટે – ચેતન પ્રજાપતિ

તારીખ :
૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭

સમય:
૧૦:૩૦ AM – ૧:૦૦ PM રવિવાર.

સ્થળ:
ક્રિશાવેબ ટેક્નોલોજીસ પ્રા.લિમિટેડ
બી / ૧, નિકુંભ કોમ્પલેક્ષ, ટામેટા રેસ્ટોરન્ટ સામે , સી.જી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ, ગુજરાત ૩૮૦૦૦૯, અમદાવાદ.

સ્થળ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો.

વૂકૉર્મસ માં કામ શરૂ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો અને સંસાધનો

દ્વારા પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. મીટઅપ્સ હેઠળ દાખલ થઇ છે.

કેમ છો વૂ નિંજાસ,

એપ્રિલ ૨૦૧૭ કેટલાક સ્વયંસેવક સાથે ચર્ચા પર આધારીત, અમે ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭ એટલે કે પ્રથમ રવિવારે અમારી આગલી મીટઅપ્સ ની જાહેરાત કરવામાં આવે છે.

મીટઅપ્સ ની કાર્યસૂચિ નીચે પ્રમાણે છે.

૧) વૂકૉર્મસ માં કામ શરૂ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો અને સંસાધનો – યુવરાજ વાઘેલા (વૂકૉમેર્સ ખાતે હેપીઇજનેર)

૨) વૂકૉર્મસ હુક્સ સાથે આપના ઈ-કૉમેર્સ સ્ટોર ને વિસ્તૃત કેવી રીતે કરવું – રવિ વાઘેલા

નોટ : માર્ચ મહિનામાં તારીખ ઉપલબ્ધ ના હોવાના કારણે, અમે ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭ ના રોજ આ મીટઅપ્સ આયોજિત છે.

તારીખ :
૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭

સમય:
૧૦:૩૦ AM – ૧:૦૦ PM રવિવાર.

સ્થળ:
વેબિમોંકસ
૧ માળ, શાન્તાનું કોમ્પ્લેક્સ, જીએનએફસી ટાવર પાછળ , બોડકદેવ, અમદાવાદ.

સ્થળ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો.

વર્ડપ્રેસ ની તમામ વસ્તુ વિશે વાતચીત વર્ડપ્રેસ નિષ્ણાત દ્વારા..

દ્વારા પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. મીટઅપ્સ હેઠળ દાખલ થઇ છે.

કેમ છો મિત્રો,

અમારી આગામી મીટઅપ્સ ૧૯ મી માર્ચ ૨૦૧૭ એટલે કે માર્ચ ના ત્રીજા રવિવારે છે.

મીટઅપ્સ ની કાર્યસૂચિ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ ) ગ્રુપ સત્ર માં ” વર્ડપ્રેસ ની તમામ વસ્તુ વિશે વાતચીત વર્ડપ્રેસ નિષ્ણાત દ્વારા”

આ વખતે અમારી મીટઅપ્સ માં એક નવો અભિગમ અમલમાં આવે છે. અમે એક ગ્રુપ સત્ર નું આયોજન કર્યું છે, જ્યાં વર્ડપ્રેસ ના નિષ્ણાત ઉપલબ્ધ રહેશે. જેમાં પ્રેક્ષકો દ્વારા પૂછવામાં આવેલ પ્રશ્ન પર પોતાના મંતવ્યો શેર કરવા માટે નિષ્ણાત સ્ટેજ પર ઉપલબ્ધ રહેશે.

આમ, અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ મીટઅપ્સ ના તમામ સભ્યો અને પ્રેષકો ને જો કોઈ ને પ્રશ્ન અથવા કોઈપણ વિષય જેના પર ચર્ચા કરવા માંગો છો તે તમે આ મીટઅપ્સ ના પૃષ્ઠ પર ટિપ્પણી તરીકે તમારો વિષય પોસ્ટ કરી શકો છો.

(૨) “વર્ડપ્રેસ ને પાછું આપવું – ભાગ ૨ – વર્ડપ્રેસ કોર માં યોગદાન” પર સત્ર.

વર્ડપ્રેસ માં લગભગ ૧૪ વિવિધ પ્રોજેક્ટો છે જ્યાં કોઈપણ વર્ડપ્રેસ માં યોગદાન આપી શકે છે છે. આ સત્ર અમારા “વર્ડપ્રેસ ને પાછું આપવું” શ્રેણી માં ભાગ ૨ પર વિગતવાર સત્ર હશે.અને કેવી રીતે વર્ડપ્રેસ કોર પ્રોજેક્ટ મા યોગદાન આપી શકે છે તેના પર વિગતવાર સત્ર હશે.

દરેક સત્ર માં ૪૫ મિનિટ નો સત્ર + ૧૫ મિનિટ સવાલ/જવાબ અને ચર્ચા = ૧ કલાક હશે

તારીખ :
૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭

સમય:
૧૦:૩૦ AM – ૧:૩૦ PM રવિવાર.

સ્થળ:
ગણપત યુનિવર્સિટી ઓફિસ અને ઇન્ફર્મેશન સેન્ટર.
બ્લોક એ, ૩ જો માળ, ગણેશ મેરિડિયન ચાણક્યપુરી રોડ, એસ જી હાઇવે,કારગિલ પેટ્રોલ પંપ સામે, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૬૦.

સ્થળ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો.

મીટઅપ: પરિચય કેવી રીતે વર્ડપ્રેસ થીમ યુનિટ ટેસ્ટિંગ કરવું અને વર્ડપ્રેસ ને પાછું કેમ આપવું

દ્વારા પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. મીટઅપ્સ હેઠળ દાખલ થઇ છે.

કેમ છો મિત્રો,

અમારી આગામી મીટઅપ્સ ૨૬ ફેબ્રુ ૨૦૧૭, એટલે કે ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ ના છેલ્લા રવિવારે છે.

મીટઅપ્સ ની કાર્યસૂચિ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) “વર્ડપ્રેસ થીમ યુનિટ ટેસ્ટિંગ પરિચય” પર એક સત્ર હશે.

(૨) “વર્ડપ્રેસ ને પાછું આપવા” પર એક સત્ર હશે.

દરેક સત્ર માં ૪૫ મિનિટ નો સત્ર + ૧૫ મિનિટ સવાલ/જવાબ અને ચર્ચા = ૧ કલાક હશે

તારીખ :
૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭

સમય:
૧૦:૩૦ AM – ૧:૩૦ PM રવિવાર.

સ્થળ:
ગણપત યુનિવર્સિટી ઓફિસ અને ઇન્ફર્મેશન સેન્ટર.
બ્લોક એ, 3 જો માળ, ગણેશ મેરિડિયન ચાણક્યપુરી રોડ, એસ જી હાઇવે,કારગિલ પેટ્રોલ પંપ સામે, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૬૦.

સ્થળ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો.

મીટઅપ: કેવી રીતે તમારા ઈકૉમેર્સ સ્ટોર ને ૧ કલાક કરતાં ઓછા સમય માં બનાવવુ

દ્વારા પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. મીટઅપ્સ હેઠળ દાખલ થઇ છે.

કેમ છો વૂ નિંજાસ,

ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ માટે અમે કેટલાક સ્વયંસેવક સાથે ચર્ચા પર આધારિત અમારી આગામી મીટઅપ તારીખ ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ જાહેર કરી રહ્યા છીએ.

“શું તમે છેલ્લા કેટલાક સમય થી એક ઑનલાઇન સ્ટોર બનાવવા નું વિચારો છો.પણ તે મુશ્કેલ છે, તે સમય લે છે અને મોંઘું છે.” આવું સાંભળેલું છે?

તો આ મીટઅપ તમને કેવી રીતે વર્ડપ્રેસ અને વૂકૉમેર્સ નો ઉપયોગ કરીને તમારું પોતાનું સ્ટોર બનાવાય તે માટે નું માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.

આ મીટઅપ કોના માટે છે.

 1. કોઈપણ કે જે ને વર્ડપ્રેસ સાથે કામ કરવું છે.
 2. કોઈપણ કે જે ને એક ઈકોમર્સ સાઇટ બનાવી છે.
 3. કોઈપણ કે જે ને વર્ડપ્રેસ અને વૂકૉમેર્સ સાથે એક વેબસાઇટ બનાવી છે .

મીટઅપ માં જોડાવા માટે જરૂરીયાતો:

 1. કોઈ વાસ્તવિક પહેલાં નું જ્ઞાન જરૂરી નથી.
 2. વૂકૉમેર્સ નું કોઈ જ્ઞાન કે કેવી રીતે ઈકોમર્સ વેબસાઇટ બનાવાય તે પણ જરૂરી નથી.
 3. જો વર્ડપ્રેસ વિશે સામાન્ય જ્ઞાન હશે તો તે ઉપયોગી થશે.

આ મીટઅપ માં શું શીખીશું?

 1. ૧ કલાક કરતાં ઓછા સમય માં વર્ડપ્રેસ અને વૂકૉમેર્સ નો ઉપયોગ કરી ને સ્ટોર કેવી રીતે બનાવવું.
 2. કેવી રીતે તમારું પોતાનું ઈકોમર્સ સ્ટોર બનાવવું અને ચલાવું.
 3. કેવી રીતે વર્ડપ્રેસ અને વૂકૉમેર્સ કામ કરે છે એ જાણવા માટે.
 4. તમને પ્રોડક્ટ કેવી રીતે ઉમેરવી, કૂપન્સ કેવી રીતે બનાવવા, પોસ્ટેજ ખર્ચ કેવી રીતે લગાડવો વગેરે જાણવા મળશે
 5. જાણો કેવી રીતે તમે સંલગ્ન પ્રોડક્ટ વેચવા માટે એક વેબપેજ નો ઉપયોગ કરી શકો છો
  અને બીજું ઘણું બધું…

તારીખ :
૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭

સમય:
૧૦ઃ૩૦ AM – ૧ઃ૦૦ PM રવિવાર.

સ્થળ:
મલ્ટિડોટ્સ સોલ્યૂશન પ્રા. લિમિટેડ
સી ૨૦૨, ગણેશ મેરિડીયન સોલા બ્રિજ નજીક, એસ જી .હાઈવે, સોલા – ૩૮૦૦૬૦, અમદાવાદ.

સ્થળ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો.

વર્ડપ્રેસ ૪.૭ “વોન”

દ્વારા પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. રીલીઝ હેઠળ દાખલ થઇ છે.

આવૃત્તિ વર્ડપ્રેસ ૪.૭, સુપ્રસિદ્ધ જાઝ ગાયક સારાહ “Sassy” વોન ના માનમાં “વોન” નામ આપવામાં આવ્યું છે, જે ડાઉનલોડ કરવા અથવા તમારા વર્ડપ્રેસ ડેશબોર્ડ માં સુધારા માટે ઉપલબ્ધ છે. વર્ડપ્રેસ ૪.૭ તમને તમારી સાઇટ સ્થાપવા માટે મદદ કરે છે જે રીતે તમે તેને કરવા માંગો છો.


પ્રસ્તુત છે ટ્વેન્ટી સેવન્ટીન

નવી મૂળભૂત થીમ ફીચર્ડ ચિત્રો અને વિડિઓ હેડરો સાથે જીવન માટે તમારી સાઇટ લાવે છે.

ટ્વેન્ટી સેવન્ટીન બિઝનેસ સાઇટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને ઘણા વિભાગો સાથે વૈવિધ્યપૂર્ણ ફ્રન્ટ પેજ દર્શાવે છે. વિજેટ, નેવિગેશન, સામાજિક મેનુઓ, લોગો, કસ્ટમ રંગ, અને વધુ સાથે વ્યક્તિગત કરો. ૨૦૧૭ માટે અમારી મૂળભૂત થીમ ઘણી ભાષાઓમાં શ્રેષ્ઠ કામ કરે છે, કોઈપણ ઉપકરણ પર, અને વ્યાપક વપરાશકર્તાઓ શ્રેણી માટે.


તમારી સાઇટ, તમારો માર્ગ

એક અવિરત વર્કફ્લો માં તમારા બધા ફેરફારો જીવંત પૂર્વાવલોકનો સાથે વર્ડપ્રેસ ૪.૭ પ્રારંભિક થીમ સુયોજન માટે મદદ કરવા કસ્ટમાઈઝર માં નવા લક્ષણો ઉમેરે છે.

થીમ સ્ટાર્ટર સામગ્રી

તમને સ્થાપન કરવા માટે એક મજબૂત આધાર આપે છે, દરેક થીમ્સ સ્ટાર્ટર સામગ્રી આપી શકે છે. જ્યારે તમે તમારી નવી સાઇટ કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે જાઓ છો ત્યારે તે દેખાય છે. જેમ કે શ્રેષ્ઠ સ્થાન પર એક બિઝનેસ માહિતી વિજેટ મૂકવું, સામાજિક ચિહ્ન કડીઓ સાથે નમૂના મેનુ, સુંદર ચિત્રો સાથે સંપૂર્ણ સ્ટેટીક ફ્રન્ટ પેજ. ચિંતા કરશો નહીં – નવું કંઈ જીવંત સાઇટ પર દેખાશે નહિ જ્યાં સુધી તમે તમારી પ્રારંભિક થીમ સુયોજન પ્રકાશિત અને સેવ કરવા માટે તૈયાર ના હોવ.

શૉર્ટકટ્સ સંપાદિત કરો

દૃશ્યમાન ચિહ્નો જે તમને બતાવવા માટે કે તમારી સાઇટ ના કયા ભાગો બદલી શકાય છે જ્યારે જીવંત પૂર્વાવલોકન દેખાય છે. શોર્ટકટ પર ક્લિક કરો અને સીધા સંપાદન કરવા માટે જાઓ. સ્ટાર્ટર સામગ્રી સાથે જોડી બનાવી, ઝડપથી તમારી સાઇટ કસ્ટમાઇઝ કરવાનુંપ્રારંભ કરો.

વિડિઓ હેડર્સ

તમારી સામગ્રી પ્રદર્શન કરવા માટે ક્યારેક મૂવિંગ હેડર છબી તરીકે વાતાવરણીય વિડિઓની જરૂર છે; આગળ વધો અને તે ટ્વેન્ટી સેવન્ટીન સાથે કરવાનો પ્રયાસ કરો. અમુક વિડીયો પ્રેરણાની જરૂર છે? ડાઉનલોડ અને ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ વિડિઓ હેડરો સાથે સાઇટ્સ માટે શોધવાનો પ્રયાસ કરો.

મેનુ બનાવવું સરળ

સાઇટ્સ માટે ઘણા મેનુઓ, તમારી સાઇટ ના પેજ પર લિંક્સ સમાવે છે, પરંતુ શું થાય છે જો તમારી પાસે હજુ સુધી કોઇ પણ પેજ ન હોય ત્યારે? હવે કસ્ટમાઈઝર છોડી અને તમારા ફેરફારો ત્યાગ કરવાના બદલે તમે મેનુ બનાવતી વખતે નવા પેજ ઉમેરી શકો છો. એકવાર તમે તમારા કસ્ટમાઇઝેશન પ્રકાશિત કર્યા પછી, નવા પેજ સામગ્રી ઉમેરવા માટે તૈયાર હશે.

કસ્ટમ સીએસએસ(CSS)

ક્યારેક તમારે માત્ર તમારી સાઇટ પરફેક્ટ બનાવવા માટે થોડા દ્રશ્ય ફેરફાર કરવાની જરૂર હોય છે. વર્ડપ્રેસ ૪.૭ તમને કસ્ટમ સીએસએસ(CSS) ઉમેરવા અને તરત જ તમારા ફેરફારો કેવી રીતે તમારી સાઇટ પર અસર કરે છે તે જોવા માટે પરવાનગી આપે છે. લાઇવ પૂર્વદર્શન તમને પેજ રીફ્રેશ વગર ઝડપથી કામ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે.

પીડીએફ(PDF) થંબનેલ પૂર્વાવલોકનો

તમારા દસ્તાવેજ સંગ્રહ વહીવટ વર્ડપ્રેસ ૪.૭ સાથે સરળ છે. પીડીએફ(PDF) અપલોડ કરી થંબનેલ ચિત્રો પેદા કરશે, જેથી તમને વધુ સરળતાથી તમારા બધા દસ્તાવેજો વચ્ચે તફાવત બતાવી શકે છે.

તમારી ભાષામાં ડેશબોર્ડ

તમારી સાઇટ એક જ ભાષામાં છે એનો એ અર્થ એ નથી કે બધા તેમના સંચાલન મદદ માટે તે ભાષા પસંદ કરે. તમારી સાઇટ પર વધુ ભાષાઓ ઉમેરો અને વપરાશકર્તા ભાષા વિકલ્પ તમારા વપરાશકર્તાઓ ની પ્રોફાઇલ્સ માં બતાવવામાં આવશે.


REST API કન્ટેન્ટ એન્ડપૉઇન્ટ્સ પરિચય

વર્ડપ્રેસ ૪.૭ પોસ્ટ્સ, ટિપ્પણીઓ, ટર્મ્સ, વપરાશકર્તાઓ, મેટા, અને સેટિંગ્સ માટે REST APIએન્ડપૉઇન્ટ્સ(endpoints) સાથે આવે છે.

કન્ટેન્ટ એંડપોઇન્ટ્સ, સ્પષ્ટ, ધોરણો આધારિત ઈન્ટરફેસ સાથે તમારા વર્ડપ્રેસ સાઇટ પર machine-readable બાહ્ય વપરાશ પૂરો પાડે છે. પ્લગિન્સ, થીમ્સ અને એપ્લિકેશન્સ દ્વારા સાઇટ્સ સાથે સંપર્કમાં આવવાની નવી અને નવીન પદ્ધતિઓ માટે માર્ગ પૂરો પાડે છે. ડેવલપમેન્ટ સાથે પ્રારંભ કરવા માટે તૈયાર? REST API માર્ગદર્શિકા તપાસો.


વધારે પ્રસન્ન ડેવલપર્સ 😊

પોસ્ટ પ્રકાર ટેમ્પ્લેટસ

બધા પોસ્ટ પ્રકારો માટે પેજ ટેમ્પ્લેટ કાર્યક્ષમતા વધારીને, થીમ ડેવેલપર્સ પાસે વર્ડપ્રેસ ટેમ્પ્લેટ અધિશ્રેણી સાથે વધુ ફ્લેક્સિબિલિટી હોય છે.

વધુ થીમ API ગુડીઝ

થીમ ડેવેલપર્સ માટે વર્ડપ્રેસ ૪.૭ નવા ફંક્શન્સ, હુક્સ, અને વર્તન નો સમાવેશ કરે છે.

કસ્ટમ બલ્ક ક્રિયાઓ

કોષ્ટકો ની યાદી, હવે બલ્ક સંપાદિત અને કાઢી નાખો વિકલ્પો સાથે.

WP_Hook

એક્શન્સ અને ફિલ્ટર્સ કોડ માં ફેરફારો કર્યા છે, સાથે ભૂલો પણ સુધારી છે.

સેટિંગ્સ રજીસ્ટ્રેશન API

register_setting() ને ઉન્નત બનાવવા માં આવી છે જેમાં પ્રકાર, વર્ણન, અને REST API દૃશ્યતા નો સમાવેશ થાય છે.

કસ્ટમાઇઝ ચેન્જસેટ(changesets)

કસ્ટમાઇઝ ચેન્જસેટ(changesets) સુસંગત કસ્ટમાઈઝર માં ફેરફારો કરે છે જેમ કે સ્વતઃ ડ્રાફ્ટ્સ સાચવવા. તેઓ પણ નવી ઉત્તેજક લક્ષણો બનાવે છે જેમ કે પ્રારંભિક સામગ્રી.

વૈશ્વીક વર્ડપ્રેસ અનુવાદ દિવસ માટે અમારી સાથે જોડાઓ

દ્વારા પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. સમુદાય હેઠળ દાખલ થઇ છે.

વર્ડપ્રેસ Polyglots ટીમ ૧૨ નવેમ્બર ના બીજા વૈશ્વીક વર્ડપ્રેસ અનુવાદ દિવસ આયોજન કરી રહી છે. વિશ્વમાં ગમે ત્યાંથી – દરેક વ્યક્તિને જોડાવા માટે આમંત્રણ છે!

વર્ડપ્રેસ સાથે સંકળાયેલા રહેવા માટે અને આ પ્રોજેક્ટમાં ફાળો આપવા માટે અનુવાદ સૌથી સરળ રીત છે. વૈશ્વીક વર્ડપ્રેસ અનુવાદ દિવસ વિશે વધુ જાણવા માટે, વિશ્વના બધા લોકોને મળવા માટે અને એક કરતાં વધુ ૧૬૦ ભાષાઓમાંની એક ભાષામાં વર્ડપ્રેસ ભાષાંતર કરવા માટે તમને તક છે.

વિશ્વમાં ગમે ત્યાંથી ૧૨ નવેમ્બરે અમારી સાથે જોડાઓ
અનુવાદ દિવસ ૦:૦૦ યુટીસી(UTC), શનિવાર, ૧૨ નવેમ્બર, ૨૦૧૬ ના દિવસે શરૂ થાય છે અને 24 કલાક પછી પૂરું થાય છે. કયો સમય તમારા માટે અનુકૂળ છે તે જુઓ! તમે શરૂઆતથી જોડાઇ શકો છો અથવા સમગ્ર દિવસ દરમિયાન કોઈપણ સમય જે તમારા માટે અનુકૂળ હોય.

આપણે શું કરી રહ્યા છીએ?
સ્થાનિક ફાળો આપનાર દિવસ સમગ્ર વિશ્વમાં યોજાય રહ્યું છે, અને સંકળાયેલા રહેવા માટે આ એક ઉત્તમ માર્ગ છે. ત્યાં જો પહેલેથી જ એક સ્થાનિક પ્રસંગ તમારી નજીક યોજાય રહ્યું છે તે જોવા માટે આ નકશો તપાસો . એક પણ નથી મળ્યું? એક સ્થાનિક પ્રસંગનું આયોજન કરો!

તે જ સમયે, અનેક ભાષાઓમાં રીમોટ સેશનો, ૨૪ કલાક લાઇવ-સ્ટ્રીમ માટે સમુદાય પર જોડાવ. સેશનો સ્થાનિકીકરણ, આંતરરાષ્ટ્રીયકરણ અને તમારી ભાષામાં ફાળો વગેરે મુદ્દાઓ કવર કરશે.

કોના માટે છે?
શું તમે અનુવાદ કરવા માટે નવા છો અને કેવી રીતે ભાષાંતર કરવું તે જાણવા માંગો છો, અથવા અનુભવી અનુવાદ સંપાદક મજબૂત ટીમ બનાવો છો, અનુવાદ દિવસ તમારા માટે છે. ડેવલપર્સ પણ અનુભવી લોકોના વિષયોનો આનંદ લેશે, શું તમે આંતરરાષ્ટ્રીયકરણ વિશે શીખો છો અને અથવા તમારી થીમ્સ અને પ્લગિન માટે વધુ અનુવાદકો શોધવા માંગો છો. ત્યાં દરેક માટે એક સત્ર છે!

સામેલ થાવ
જોડાવું સરળ છે! ૧૨ નવેમ્બરે, જ્યારે દિવસ દરમિયાન જીવંત સેશન જોઈ રહ્યાં હોય ત્યારે તમારા પોતાના અનુકૂળ સમયે, વર્ડપ્રેસ અથવા તમારા મનપસંદ પ્લગિન અને થીમ્સ તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વધુ સામેલ થવા માંગો છો? ૧૨ નવેમ્બરે એક સ્થાનિક પ્રસંગ આયોજન કરવા માટે રજીસ્ટર કરો અને સાથે મળીને ભાષાંતર કરવા માટે તમારા સ્થાનિક સમુદાયને આમંત્રણ આપો. પ્રસંગો ઔપચારિક અથવા સંપૂર્ણપણે અનૌપચારિક હોઈ શકે છે – એક અથવા બે કલાક ભાષાંતર કરવા માટે સ્થાનિક કોફી દુકાનમાં તમારા લેપટોપ અને મિત્રો સાથે જઈ શકો છો.

શું તમે સામેલ થઇ શકો છો જો તમે માત્ર અંગ્રેજી બોલતા હોવ તો?
સંપૂર્ણપણે! જો તમે માત્ર અંગ્રેજી બોલતા હોવ તો પણ ત્યાં આંતરરાષ્ટ્રીયકરણ વિષે ઉત્તમ સેશનો છે જેનો દરેક ડેવલપર ને લાભ થઇ શકે છે. ત્યાં પણ ઘણાં બધાં ઇંગલિશ ચલો છે જેને તમારી મદદની જરૂર છે! દાખલા તરીકે, અંગ્રેજી ઑસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, ન્યુઝિ લેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા, અને યુનાઇટેડ કિંગડમ માં અલગ રીતે બોલાય અને લખાય છે. તમે આ તફાવતો અને ભિન્નતા શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે તે વિશે સેશન દરમિયાન જાણી શકો છો.

અને જો તમને આનંદની લાગણી થતી હોય તો, ઇમોજી માં વર્ડપ્રેસ અનુવાદનો પ્રયાસ કરો! હાં, અમારી પાસે ઇમોજીમાં વર્ડપ્રેસનું અનુવાદ છે! 🌎🌍🌏

પ્રશ્ર્નો?
જો તમને કોઇ પ્રશ્ર્નો હોય, તો polyglots ટીમ અને પ્રસંગ આયોજકો સ્લેકમાં #polyglots માં વાતચીત કરે છે અને મદદ કરવા માટે ખુશ છે! (chat.wordpress.org પર સ્લેક માટે આમંત્રણ મેળવો)

સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પ્રસંગમાં ભાગ લેવા માટે રજીસ્ટર કરો.

વર્ડપ્રેસ ૪.૬ વિશે

દ્વારા પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. રીલીઝ હેઠળ દાખલ થઇ છે.

વર્ડપ્રેસ ૪.૬ એ પડદા પાછળ તમારા વર્ડપ્રેસના અનુભવને વધુ સારો બનાવવા માટે ઘણા ફેરફારો કરેલા છે!

ક્રમબદ્ધ સુધારાઓ: જયારે તમે કોઈ પ્લગીન કે થીમ ને અપડૅટ, સ્થાપિત કે કાઢો ત્યારે તેજ પુષ્ઠ પર રહો બીજે ક્યાય ના જાવ.

નેટિવ ફોન્ટ્સ: વર્ડપ્રેસ ડેશબોર્ડ હવે પહેલાથી જ હાજર રહેલા ફોન્ટ નો લાભ લેશે, કે જે કોઈ પણ ઉપકરણ માં ઝડપ થી સ્થપિત(લોડ) કરશે.

ઇનલાઇન લિંક તપાસનાર: ક્યારેય ભૂલથી https://gu.wordpress.org/wordpress.org ને લિંક કરી? હવે વર્ડપ્રેસ આપોઆપ એની ખાતરી કરવા ચકાસસે.

લખાણ પુનઃપ્રાપ્તિ: તમે લખો છો તેમ, વર્ડપ્રેસ તમારૂ લખાણ બ્રાઉઝર પર સાચવે છે. સાચવવામાં આવેલૂ લખાણ પુનઃપ્રાપ્ત કરવુ વર્ડપ્રેસ ૪.૬ સાથે હવે વધુ સરળ છે.