Impressum

વર્ણન

Impressum adds a full-fledged and easy to use imprint generator in your WordPress dashboard. Once setup, Impressum takes care of your legal notices. Once legal requirements change, Impressum will update your legal content either on its own or asks for your help if the changes can’t be made automatically. Your imprint is generated right within WordPress, so your personal information won’t be sent to a third party server.

સ્ક્રીનશોટ

 • Manage your imprint with Impressum's easy to use interface.
 • Add the "Imprint" block wherever you want to output your imprint.
 • Your imprint will be formatted for you. Change its design with just a couple of lines of CSS.

Blocks

This plugin provides 1 block.

 • Impressum

સ્થાપન

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/impressum directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the “Plugins” screen in WordPress.
 3. Use the Settings > Impressum screen to configure the plugin.
 4. Add the “Imprint” block wherever you want to output your imprint.

એફએક્યુ (FAQ)

Why would I need an imprint on my website?

In certain countries like Germany and Austria, the law requires some website owners to add their contact information to their sites.

But there are online generators for that

Yes, and they are great. But adding an imprint generator directly to your WordPress install makes it pretty easy for you to stay up to date.

How do I use Impressum?

After you install and activate Impressum we will kindly ask you to populate some form fields with all the data you are legally required to add to your imprint. Impressum will guide you through this process.

By adding the “Imprint” block anywhere on your site, you can choose where to output your imprint. Alternatively, you can use the shortcode [impressum].

After this initial setup, Impressum just sits in your installation and serves your imprint. Once legal requirements change, Impressum will notify you about necessary changes.

Can I really use this plugin free of charge?

Yes. Impressum is and always will be available for free. However, if your site is legally operated by a legal entity who’s not an individual person, you must install Impressum Plus, in order to use all fields necessary for your legal entity. Get it from here: https://impressum.plus/en/.

Does Impressum share any of my data? (GDPR)

No. Impressum keeps all your data inside your own WordPress install. There is no data transmitted to us or a third party service. But of course the ‘[impressum]’ shortcode will be displayed publicly on your website.

Is Impressum compatible with the WP block editor “Gutenberg”?

Yes. Since version 2.0.0 there is a block “Imprint” for this exact purpose.

Who are you folks?

We are Epiphyt, your friendly neighborhood WordPress plugin shop from southern Germany.

સમીક્ષાઓ

માર્ચ 21, 2019 4 replies
Finger weg Rausgeschmissen Geld. Hab IMPRESSUM Plus gekauft. Und das teil taugt null, null. den text den ich da eingebe positioniert die am über ein shortcut auf die Seite im dem den sc einsetzt. Ich frage mich was das für einen Sinn hat. Dann trag ich doch den Text gleich auf die Seite. Wofür brauche ich so ein Schwachsinn.
મે 30, 2018 1 reply
Whenever I set up a new website, first thing I do is to add a page for imprint and privacy policy. With this plugin I don't have to detour to one of the usual imprint generators and can directly insert all necessary information into the input fields of the plugin. The input masks are well structured, everything is clear and simple. That Impressum "will update your legal texts either on it’s own or asks for your help if the changes can’t be made automatically" (as the readme claims) is an excellent service. Amazing, that this is free for freelancers. With an additional option field to "show a little love" I would be happy to add a link to the plugin to my webpages.
સપ્ટેમ્બર 22, 2018
Everything works exactly as promised and the support is excellent. With this plugin you are on the safe side regarding German imprints.
5 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“Impressum” નું 1 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“Impressum” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

2.0.4

 • Fixed a PHP notice in PHP 8.2

2.0.3

 • Added legal entity eG (requires Impressum Plus to be usable)
 • Fixed loading translations for the block editor

2.0.2

 • Fixed PHP error due to missing file

2.0.1

 • Maintenance update

2.0.0

 • Added imprint block
 • Allow setting the imprint page
 • Complete code refactoring
 • Add comparison table for Impressum Plus
 • Add possibility to output fields without title
 • Small user interface improvements
 • Fixed removing the welcome message

1.0.4

 • Added new select for “Partnership” legal entity.
 • Removed “according to § 55 paragraph 2 RStV” for the responsible person as it doesn’t reflect the correct legal base anymore (it’s been covered by § 18 Abs. 2 MStV now).

1.0.3

 • Improved legal entity
 • Fixed issue causing the welcome panel to be misformatted on mobile devices.

1.0.2

 • Removed the check if a VAT ID is entered. It is based on sales, not on a legal entity.
 • Fixed a design issue that leads to overlapped welcome panel by any dismissible notice.

1.0.1

 • Fixed a potential fatal error if Impressum and Impressum Plus are both enabled, ❤️ @drivingralle

1.0.0

 • Improved admin notices
 • Improved user experience for first time users
 • Improved code structure (nerd stuff: namespaces, wrapper classes, and a bit of a cleanup)
 • Improve compatibility with Impressum Plus
 • Added structured country data
 • Added check for required fields per legal entity

And a final thank you to our friends @pixolin and @mahype for their support and great feature suggestions. 🤗

0.2

 • Added default mailto:// links for mailadresses
 • Added a couple of descriptive texts
 • Added “self-employed” as a new option
 • Added VAT ID checkup
 • Added a notice in case no field all fields are left empty
 • Added a nice reminder to use the [impressum] shortcode
 • Added a disclaimer to remind everyone, we can’t guarantee legal compliance
 • Fixed some additional small bugs

Thanks @pixolin & @zodiac1978 for testing v0.1 and suggesting most of these new feature. ❤️

0.1.1

0.1

 • Initial release