શોર્ટકોડ પૂર્વાવલોકન બ્લોક

વર્ણન

સામાન્ય વર્ડપ્રેસ ગુટેનબર્ગ બ્લોક બતાવતું નથી કે શોર્ટકોડ ફ્રન્ટસાઇડ કેવી રીતે આઉટપુટ કરશે, તેથી અમે સમાન ગુટેનબર્ગ બ્લોક બનાવ્યો છે જે સંપાદક બાજુ પર શોર્ટકોડ પરિણામનું પૂર્વાવલોકન કરી શકે છે.

Blocks

This plugin provides 1 block.

  • Shortcode Preview Shows preview of any shortcode on editor side. It renders shortcode in the editor side so editor does not need to visit front side to check how it will look on frontside.

સમીક્ષાઓ

જાન્યુઆરી 14, 2021
It makes creating layout for complex pages and e.g. shortcodes for images referenced from DAM much easier!
ઓગસ્ટ 12, 2020 1 reply
Tested with NEXTGEN Gallery shortcodes that insert a pic...if I do "float right", it doesn't wrap text around this block nor does it centre if I float center. It shows a good preview that the regular editor doesn't, but it also means it is embedded within a block with extra controls on it. P.
2 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“શોર્ટકોડ પૂર્વાવલોકન બ્લોક” નું 2 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“શોર્ટકોડ પૂર્વાવલોકન બ્લોક” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.