વપરાશકર્તા સ્વિચિંગ

વર્ણન

This plugin allows you to quickly swap between user accounts in WordPress at the click of a button. You’ll be instantly logged out and logged in as your desired user. This is handy for for helping customers on WooCommerce sites, membership sites, testing environments, or for any site where administrators need to switch between multiple accounts.

Features

 • Switch user: Instantly switch to any user account from the Users screen.
 • Switch back: Instantly switch back to your originating account.
 • Switch off: Log out of your account but retain the ability to instantly switch back in again.
 • Compatible with Multisite, WooCommerce, BuddyPress, and bbPress.
 • Compatible with most membership and user management plugins.
 • Compatible with most two-factor authentication solutions (see the FAQ for more info).
 • Approved for use on enterprise-grade WordPress platforms such as Altis and WordPress VIP.

Note: User Switching supports versions of WordPress up to three years old, and PHP version 7.4 or higher.

Security

 • Only users with the ability to edit other users can switch user accounts. By default this is only Administrators on single site installations, and Super Admins on Multisite installations.
 • Passwords are not (and cannot be) revealed.
 • Uses the cookie authentication system in WordPress when remembering the account(s) you’ve switched from and when switching back.
 • Implements the nonce security system in WordPress, meaning only those who intend to switch users can switch.
 • જ્યાં યોગ્ય હોય ત્યાં વપરાશકર્તા સત્ર માન્યતા માટે સંપૂર્ણ સમર્થન.
 • Full support for HTTPS.

Usage

 1. Visit the Users menu in WordPress and you’ll see a Switch To link in the list of action links for each user.
 2. Click this and you will immediately switch into that user account.
 3. You can switch back to your originating account via the Switch back link on each dashboard screen or in your profile menu in the WordPress toolbar.

See the FAQ for information about the Switch Off feature.

અન્ય પ્લગઇન્સ

હું વિકાસકર્તાઓ માટે ઘણા અન્ય પ્લગઈન્સ જાળવી રાખું છું. તેમને તપાસો:

 • ક્વેરી મોનિટર WordPress માટે ડેવલપર ટૂલ્સ પેનલ છે
 • WP Crontrol તમને WP-Cron સિસ્ટમમાં શું થઈ રહ્યું છે તે જોવા અને નિયંત્રિત કરવા દે છે

ગોપનીય નિવેદન

યુઝર સ્વિચિંગ બ્રાઉઝર કૂકીઝનો ઉપયોગ કરે છે જેથી યુઝર્સને બીજા એકાઉન્ટ પર સ્વિચ કરી શકાય. તેની કૂકીઝ વર્ડપ્રેસ કોરમાં ઓથેન્ટિકેશન કૂકીઝ જેવી જ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને કાર્ય કરે છે, જેનો અર્થ છે કે તેમના મૂલ્યોમાં સાદા ટેક્સ્ટમાં વપરાશકર્તાની user_login ફીલ્ડ હોય છે જેને ગોપનીયતા અને નિયમનકારી માટે સંભવિત રૂપે વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી (PII) તરીકે ગણવામાં આવે છે. કારણો (GDPR, CCPA, વગેરે). કૂકીઝના નામ છે:

 • wordpress_user_sw_{COOKIEHASH}
 • wordpress_user_sw_secure_{COOKIEHASH}
 • wordpress_user_sw_olduser_{COOKIEHASH}

વપરાશકર્તા સ્વિચિંગ કોઈપણ તૃતીય પક્ષને ડેટા મોકલતું નથી, ન તો તેમાં કોઈ તૃતીય પક્ષ સંસાધનો શામેલ છે, અને તે ક્યારેય આવું કરશે નહીં.

વપરાશકર્તાઓ વચ્ચે સ્વિચ કરતી વખતે ગોપનીયતા અને સલામતી સંબંધિત કેટલાક પ્રશ્નો માટે FAQ પણ જુઓ.

Accessibility Statement

User Switching aims to be fully accessible to all of its users. It implements best practices for web accessibility, outputs semantic and structured markup, adheres to the default styles and accessibility guidelines of WordPress, uses the accessibility APIs provided by WordPress and web browsers where appropriate, and is fully accessible via keyboard.

User Switching should adhere to Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 at level AA when used with a recent version of WordPress where its admin area itself adheres to these guidelines. If you’ve experienced or identified an accessibility issue in User Switching, please open a thread in the User Switching plugin support forum and I’ll address it swiftly.

સ્ક્રીનશોટ

 • The Switch To link on the Users screen
 • વપરાશકર્તાની પ્રોફાઇલ પર આ પર સ્વિચ કરો લિંક

એફએક્યુ (FAQ)

શું આ પ્લગઇન PHP 8 સાથે કામ કરે છે?

Yes, it’s actively tested and working up to PHP 8.3.

What does “Switch off” mean?

Switching off logs you out of your account but retains your user ID in an authentication cookie so you can switch straight back without having to log in again manually. It’s akin to switching to no user, and being able to switch back.

The Switch Off link can be found in your profile menu in the WordPress toolbar. Once you’ve switched off you’ll see a Switch back link in a few places:

 • In the footer of your site
 • On the Log In screen
 • In the “Meta” widget

Does this plugin work with WordPress Multisite?

Yes, and you’ll also be able to switch users from the Users screen in Network Admin.

શું આ પ્લગઇન WooCommerce સાથે કામ કરે છે?

હા, અને તમે વિવિધ WooCommerce એડમિનિસ્ટ્રેશન સ્ક્રીનોમાંથી વપરાશકર્તાઓને સ્વિચ કરવામાં પણ સમર્થ હશો.

Does this plugin work with BuddyPress?

Yes, and you’ll also be able to switch users from member profile screens and the member listing screen.

Does this plugin work with bbPress?

Yes, and you’ll also be able to switch users from member profile screens.

Does this plugin work if my site is using a two-factor authentication plugin?

Yes, mostly.

One exception I’m aware of is Duo Security. If you’re using this plugin, you should install the User Switching for Duo Security add-on plugin which will prevent the two-factor authentication prompt from appearing when you switch between users.

What capability does a user need in order to switch accounts?

A user needs the edit_users capability in order to switch user accounts. By default only Administrators have this capability, and with Multisite enabled only Super Admins have this capability.

Specifically, a user needs the ability to edit the target user in order to switch to them. This means if you have custom user capability mapping in place which uses the edit_users or edit_user capabilities to affect ability of users to edit others, then User Switching should respect that.

Can regular admins on Multisite installations switch accounts?

No. This can be enabled though by installing the User Switching for Regular Admins plugin.

શું એકાઉન્ટ્સ સ્વિચ કરવાની ક્ષમતા અન્ય વપરાશકર્તાઓ અથવા ભૂમિકાઓને આપી શકાય છે?

હા. switch_users મેટા ક્ષમતા સ્પષ્ટપણે વપરાશકર્તાને અથવા તેમની પાસે edit_users ક્ષમતા છે કે કેમ તે ધ્યાનમાં લીધા વિના તેમને સ્વિચ કરવાની મંજૂરી આપવા માટે કોઈ ભૂમિકા આપી શકાય છે. વ્યવહારુ હેતુઓ માટે, વપરાશકર્તા અથવા ભૂમિકાને list_users ક્ષમતાની પણ જરૂર પડશે જેથી તેઓ WordPress એડમિન વિસ્તારમાં વપરાશકર્તાઓ મેનૂને ઍક્સેસ કરી શકે.

add_filter( 'user_has_cap', function( $allcaps, $caps, $args, $user ) {
  if ( 'switch_to_user' === $args[0] ) {
    if ( my_condition( $user ) ) {
      $allcaps['switch_users'] = true;
    }
  }
  return $allcaps;
}, 9, 4 );

નોંધ કરો કે યુઝર સ્વિચિંગની પોતાની ક્ષમતા ફિલ્ટરિંગ પહેલાં આવું થવું જરૂરી છે, તેથી 9 ની પ્રાથમિકતા.

શું વપરાશકર્તાઓ તરફથી એકાઉન્ટ્સ સ્વિચ કરવાની ક્ષમતા નકારી શકાય છે?

હા. WordPress માં વપરાશકર્તા ક્ષમતાઓને વપરાશકર્તા દ્વારા નકારવા માટે false પર સેટ કરી શકાય છે. switch_users ક્ષમતાને નકારવાથી વપરાશકર્તાને વપરાશકર્તાઓને સ્વિચ કરવાથી અટકાવે છે, પછી ભલે તેમની પાસે edit_users ક્ષમતા હોય.

add_filter( 'user_has_cap', function( $allcaps, $caps, $args, $user ) {
  if ( 'switch_to_user' === $args[0] ) {
    if ( my_condition( $user ) ) {
      $allcaps['switch_users'] = false;
    }
  }
  return $allcaps;
}, 9, 4 );

નોંધ કરો કે યુઝર સ્વિચિંગની પોતાની ક્ષમતા ફિલ્ટરિંગ પહેલાં આવું થવું જરૂરી છે, તેથી 9 ની પ્રાથમિકતા.

શું હું મારા પોતાના પ્લગઇન અથવા થીમ પર કસ્ટમ “Switch To” લિંક ઉમેરી શકું?

હા. આ માટે user_switching::maybe_switch_url() પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરો. તે પ્રમાણીકરણની કાળજી લે છે અને વર્તમાન વપરાશકર્તાને પ્રદાન કરેલ વપરાશકર્તા ખાતામાં સ્વિચ કરવા માટે બિન-સંરક્ષિત URL પરત કરે છે.

if ( method_exists( 'user_switching', 'maybe_switch_url' ) ) {
  $url = user_switching::maybe_switch_url( $target_user );
  if ( $url ) {
    printf(
      '<a href="%1$s">Switch to %2$s</a>',
      esc_url( $url ),
      esc_html( $target_user->display_name )
    );
  }
}

આ લિંક મૂળ વપરાશકર્તા પર પાછા સ્વિચ કરવા માટે પણ કામ કરે છે, પરંતુ જો તમને આ માટે સ્પષ્ટ લિંક જોઈતી હોય તો તમે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરી શકો છો:

if ( method_exists( 'user_switching', 'get_old_user' ) ) {
  $old_user = user_switching::get_old_user();
  if ( $old_user ) {
    printf(
      '<a href="%1$s">Switch back to %2$s</a>',
      esc_url( user_switching::switch_back_url( $old_user ) ),
      esc_html( $old_user->display_name )
    );
  }
}

શું હું નિર્ધારિત કરી શકું છું કે વર્તમાન વપરાશકર્તા તેમના ખાતામાં સ્વિચ કરે છે કે કેમ?

Yes. Use the current_user_switched() function for this. If the current user switched into their account from another then it returns a WP_User object for their originating user, otherwise it returns false.

if ( function_exists( 'current_user_switched' ) ) {
  $switched_user = current_user_switched();
  if ( $switched_user ) {
    // User is logged in and has switched into their account.
    // $switched_user is the WP_User object for their originating user.
  }
}

Can I log each time a user switches to another account?

You can install an audit trail plugin such as Simple History, WP Activity Log, or Stream, all of which have built-in support for User Switching and all of which log an entry when a user switches into another account.

શું આ પ્લગઇન વપરાશકર્તાને અન્ય વપરાશકર્તાને ક્રિયા માટે ફ્રેમ કરવાની મંજૂરી આપે છે?

સંભવતઃ હા, પરંતુ યુઝર સ્વિચિંગમાં આ માટે કેટલાક સલામતી સુરક્ષાનો સમાવેશ થાય છે અને સાઇટ એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે તમે વધુ સાવચેતીઓ લઈ શકો છો:

 • વપરાશકર્તા સ્વિચિંગ નવા સત્રમાં મૂળ વપરાશકર્તાનું ID સંગ્રહિત કરે છે જે વપરાશકર્તા પર તેઓ સ્વિચ કરે છે. જો કે આ સત્ર ડિફૉલ્ટ રૂપે ચાલુ રહેતું નથી જ્યારે તેઓ પાછળથી સ્વિચ કરે છે, જો તમારા MySQL સર્વર પર ક્વેરી લોગિંગ સક્ષમ હોય તો આ ID નો રેકોર્ડ હશે.
 • વપરાશકર્તા સ્વિચિંગ ઓથેન્ટિકેશન કૂકીમાં મૂળ વપરાશકર્તાના લોગિન નામને સંગ્રહિત કરે છે (વધુ માહિતી માટે ગોપનીયતા નિવેદન જુઓ). જો તમારો સર્વર એક્સેસ લોગ કૂકી ડેટા સ્ટોર કરે છે, તો દરેક એક્સેસ વિનંતી માટે આ લોગિન નામ (IP એડ્રેસ સાથે) નો રેકોર્ડ હશે.
 • You can install an audit trail plugin such as Simple History, WP Activity Log, or Stream, all of which have built-in support for User Switching and all of which log an entry when a user switches into another account.
 • જ્યારે વપરાશકર્તા એકાઉન્ટ સ્વિચ કરે છે, બંધ કરે છે અથવા પાછા સ્વિચ કરે છે ત્યારે વપરાશકર્તા સ્વિચિંગ ક્રિયાને ટ્રિગર કરે છે (નીચે જુઓ). તમે આ ક્રિયાઓનો ઉપયોગ તમારી જરૂરિયાતોને આધારે સુરક્ષા હેતુઓ માટે વધારાના લોગીંગ કરવા માટે કરી શકો છો.

ઉપરોક્તમાંથી એક અથવા વધુ તમને જ્યારે વપરાશકર્તા એકાઉન્ટ સ્વિચ કરે છે, ત્યારે તમારે મૂળ વપરાશકર્તા સાથે ક્રિયાને સહસંબંધિત કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ, જો તમારે જરૂર હોય.

ધ્યાનમાં રાખો કે યુઝર સ્વિચિંગ પ્લગઇનનો ઉપયોગ કર્યા વિના પણ, કોઈપણ વપરાશકર્તા કે જેની પાસે અન્ય વપરાશકર્તાને સંપાદિત કરવાની ક્ષમતા હોય તે હજી પણ અન્ય વપરાશકર્તાને ક્રિયા માટે ફ્રેમ કરી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, તેનો પાસવર્ડ બદલીને અને તે એકાઉન્ટમાં મેન્યુઅલી લોગિંગ કરીને. જો તમે અન્ય લોકોના દુરુપયોગ વિશે ચિંતિત છો, તો તમારે વપરાશકર્તાઓને વહીવટી અધિકારો આપતી વખતે ખૂબ કાળજી લેવી જોઈએ.

શું હું એડમિન ટૂલબારમાંથી સીધા જ વપરાશકર્તાઓને સ્વિચ કરી શકું?

હા, આ માટે તૃતીય પક્ષ એડ-ઓન પ્લગઇન છે: એડમિન બાર વપરાશકર્તા સ્વિચિંગ.

Are any plugin actions called when a user switches account?

હા. જ્યારે વપરાશકર્તા બીજા એકાઉન્ટ પર સ્વિચ કરે છે, ત્યારે switch_to_user હૂક કહેવાય છે:

/**
 * Fires when a user switches to another user account.
 *
 * @since 0.6.0
 * @since 1.4.0 The `$new_token` and `$old_token` parameters were added.
 *
 * @param int  $user_id   The ID of the user being switched to.
 * @param int  $old_user_id The ID of the user being switched from.
 * @param string $new_token  The token of the session of the user being switched to. Can be an empty string
 *              or a token for a session that may or may not still be valid.
 * @param string $old_token  The token of the session of the user being switched from.
 */
do_action( 'switch_to_user', $user_id, $old_user_id, $new_token, $old_token );

જ્યારે વપરાશકર્તા તેમના મૂળ ખાતા પર પાછા સ્વિચ કરે છે, ત્યારે switch_back_user હૂક કહેવાય છે:

/**
 * Fires when a user switches back to their originating account.
 *
 * @since 0.6.0
 * @since 1.4.0 The `$new_token` and `$old_token` parameters were added.
 *
 * @param int    $user_id   The ID of the user being switched back to.
 * @param int|false $old_user_id The ID of the user being switched from, or false if the user is switching back
 *                after having been switched off.
 * @param string  $new_token  The token of the session of the user being switched to. Can be an empty string
 *                or a token for a session that may or may not still be valid.
 * @param string  $old_token  The token of the session of the user being switched from.
 */
do_action( 'switch_back_user', $user_id, $old_user_id, $new_token, $old_token );

જ્યારે વપરાશકર્તા સ્વિચ ઓફ કરે છે, ત્યારે switch_off_user હૂક કહેવામાં આવે છે:

/**
 * Fires when a user switches off.
 *
 * @since 0.6.0
 * @since 1.4.0 The `$old_token` parameter was added.
 *
 * @param int  $old_user_id The ID of the user switching off.
 * @param string $old_token  The token of the session of the user switching off.
 */
do_action( 'switch_off_user', $old_user_id, $old_token );

When a user switches to another account, switches off, or switches back, the user_switching_redirect_to filter is applied to the location that they get redirected to:

/**
 * Filters the redirect location after a user switches to another account or switches off.
 *
 * @since 1.7.0
 *
 * @param string    $redirect_to  The target redirect location, or an empty string if none is specified.
 * @param string|null $redirect_type The redirect type, see the `user_switching::REDIRECT_*` constants.
 * @param WP_User|null $new_user   The user being switched to, or null if there is none.
 * @param WP_User|null $old_user   The user being switched from, or null if there is none.
 */
return apply_filters( 'user_switching_redirect_to', $redirect_to, $redirect_type, $new_user, $old_user );

In addition, User Switching respects the following filters from WordPress core when appropriate:

 • login_redirect when switching to another user.
 • logout_redirect when switching off.

Do you accept donations?

I am accepting sponsorships via the GitHub Sponsors program and any support you can give will help me maintain this plugin and keep it free for everyone.

સમીક્ષાઓ

મે 14, 2024
What a must plugin to have! I used to have different accounts with different user roles and logging in and out constantly while testing… Now this headache is over. Thank you!
માર્ચ 18, 2024
I regularly use this plugin to check what capabilities a specific user has. This plugin is especially useful with custom user roles and capabilities. And when providing telephone support, it is sometimes nice to switch to a customer’s user. So that you can see the same thing as the person you are calling with.
માર્ચ 2, 2024
Thank you so much for making such a great plugin.
ફેબ્રુવારી 21, 2024
So easy – So good – I enjoy helping clients by using this simple tool. Taking orders by phone… Everything!!!
ફેબ્રુવારી 21, 2024
Great helper for testing multiple role settings.
226 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“વપરાશકર્તા સ્વિચિંગ” નું 48 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“વપરાશકર્તા સ્વિચિંગ” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

1.7.3 (21 February 2024)

 • Confirm support for PHP 8.3
 • Fix compatibility with BuddyPress version 12
 • Add configuration for the Live Preview feature on wordpress.org

1.7.2 (16 November 2023)

 • Confirm support for WordPress 6.4
 • Reinstate the missing plugin readme file

1.7.1 (16 November 2023)

 • Fix the redirect type parameter passed to the user_switching_redirect_to filter
 • Increase the minimum supported version of PHP to 7.4

1.7.0 (30 July 2022)

 • Redirect to the current post, term, user, or comment being edited when switching off
 • Clean up some user-facing messages
 • Apply basic styling to the Switch Back link that appears in the footer
 • Use a better placement for the Switch To menu on bbPress profiles
 • Use a more appropriate HTTP response code if switching off fails
 • Exclude .editorconfig from dist ZIP

1.6.0 (24 June 2022)

 • Add a ‘Switch To’ link to the order screen in WooCommerce
 • Add a ‘Switch back’ link to the My Account screen and the login screen in WooCommerce

1.5.8 (2 October 2021)

 • Avoid a fatal if the interim-login query parameter is present on a page other than wp-login.php.

1.5.7 (12 May 2021)

 • Fix some issues that could lead to PHP errors given a malformed cookie.
 • Fix documentation.

1.5.6 (18 September 2020)

 • Add a class to the table row on the user edit screen.
 • Updated docs.

1.5.5 (22 June 2020)

 • Added the user_switching_in_footer filter to disable output in footer on front end.
 • Documentation additions and improvements.

1.5.4 (7 February 2020)

 • Fix a cookie issue caused by Jetpack 8.1.1 which prevented switching back to the original user.

1.5.3 (5 November 2019)

 • Remove usage of a method that’s been deprecated in WordPress 5.3

1.5.2 (16 August 2019)

 • Set the correct lang attribute on User Switching’s admin notice.
 • Move the WooCommerce session forgetting to an action callback so it can be unhooked if necessary.

1.5.1 (16 June 2019)

 • Add appropriate HTTP response codes to the error states.
 • Display User Switching’s messages in the original user’s locale.
 • Increase the priority of the hook that sets up the cookie constants. See #40.
 • Don’t attempt to output the ‘Switch To’ link on author archives when the queried object isn’t a user. See #39.

1.5.0 (23 March 2019)

 • Add support for forgetting WooCommerce sessions when switching between users. Requires WooCommerce 3.6+.

1.4.2 (13 February 2019)

 • Don’t attempt to add the Switch To link to the admin toolbar when viewing an author archive in the admin area. This prevents a fatal error occurring when filtering custom post type listing screens by authors in the admin area.

1.4.1 (2 February 2019)

 • Add a Switch To link to the Edit User admin toolbar menu when viewing an author archive.
 • Add a Switch back link to the Edit User admin toolbar menu when viewing an author archive and you’re already switched.

1.4.0 (17 September 2018)

 • Add support for user session retention, reuse, and destruction when switching to and back from other user accounts.
 • Add support for the switch_users meta capability for fine grained control over the ability to switch user accounts.
 • More code and documentation quality improvements.

1.3.1 (24 May 2018)

 • Add support for the X-Redirect-By header in WordPress 5.0.
 • Allow User Switching’s admin notices to be dismissed.
 • Introduce a privacy statement.

1.3.0 (9 November 2017)

 • Update the BuddyPress compatibility.
 • Various code and inline docs improvements.

1.2.0 (29 September 2017)

 • Improve the Switch Back functionality when the interim login window is shown.
 • Always show the Switch Back link in the Meta widget if it’s present.

1.1.0 (7 September 2017)

 • Introduce a user_switching_switched_message filter to allow customisation of the message displayed to switched users in the admin area.
 • Switch to safe redirects for extra paranoid hardening.
 • Docblock improvements.
 • Coding standards improvements.

1.0.9 (14 July 2016)

 • Remove the bundled languages in favour of language packs from translate.wordpress.org.

1.0.8 (14 July 2016)

 • Chinese (Taiwan) and Czech translations.
 • Updated Dutch, Spanish, Hebrew, and German translations.
 • Add an ID attribute to the links that User Switching outputs on the WordPress login screen, BuddyPress screens, and bbPress screens.
 • Avoid a deprecated argument notice when the user-actions admin toolbar node has been removed.

1.0.7 (14 July 2016)

 • Azerbaijani, Danish, and Bosnian translations.
 • Add back the ‘User Switching’ heading on the user profile screen.
 • Correct the value passed to the $old_user_id parameter of the switch_back_user hook when a user has been switched off. This should be boolean false rather than 0.
 • Docblocks for actions and filters.
 • More code standards tweaks.

1.0.6 (14 July 2016)

 • Correct the values passed to the switch_back_user action when a user switches back.
 • More code standards tweaks.

1.0.5 (14 July 2016)

 • Norwegian translation by Per Søderlind.
 • Code standards tweaks.

1.0.4 (14 July 2016)

 • Support for the new logout_redirect and removable_query_args filters in WordPress 4.2.

1.0.3 (14 July 2016)

 • Croation translation by Ante Sepic.
 • Avoid PHP notices caused by other plugins which erroneously use boolean true as a capability.

1.0.2 (14 July 2016)

 • Turkish translation by Abdullah Pazarbasi.
 • Romanian translation by ArianServ.
 • Dutch translation by Thom.
 • Greek translation by evigiannakou.
 • Bulgarian translation by Petya Raykovska.
 • Finnish translation by Sami Keijonen.
 • Italian translation by Alessandro Curci and Alessandro Tesoro.
 • Updated Arabic, Spanish, German, and Polish translations.

1.0.1 (14 July 2016)

 • Shorten the names of User Switching’s cookies to avoid problems with Suhosin’s over-zealous default rules.
 • Add backwards compatibility for the deprecated OLDUSER_COOKIE constant.