એડવાન્સ કસ્ટમ ફિલ્ડ્

વર્ણન

તમારા વર્ડપ્રેસ સંપાદન સ્ક્રીનોનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ લેવા માટે ઉન્નત કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ પ્લગઇનનો ઉપયોગ કરો & amp; કસ્ટમ ક્ષેત્ર માહિતી.

Add fields on demand. Our field builder allows you to quickly and easily add fields to WP edit screens with only the click of a few buttons!

Add them anywhere. Fields can be added all over WP including posts, users, taxonomy terms, media, comments and even custom options pages!

Show them everywhere. Load and display your custom field values in any theme template file with our hassle free developer friendly functions!

વિશેષતા

 • સરળ અને સાહજિક
 • શક્તિશાળી કાર્યો
 • 30 થી વધુ પ્રકાર ના ફિલ્ડ
 • વ્યાપક દસ્તાવેજીકરણ
 • લાખો વપરાશકર્તાઓ

લિંક્સ

પ્રો

એડવાન્સ્ડ કસ્ટમ ક્ષેત્રો પ્લગઇન એક વ્યાવસાયિક સંસ્કરણમાં પણ ઉપલબ્ધ છે જેમાં વધુ ક્ષેત્રો, વધુ કાર્યક્ષમતા અને વધુ સુગમતા શામેલ છે! વધુ શીખો

સ્ક્રીનશોટ

 • સરળ & સાહજિક

 • ડેવેલોપર્સ માટે બનાવાયેલ છે

 • ફિલ્ડ્ વિશે બધું

સ્થાપન

તમારા વર્ડપ્રેસ ડેશબોર્ડથી

 1. જુઓ પ્લગિન > નવું ઉમેરો
 2. “એડવાન્સડ સ્ટમ ફીલ્ડ્સ” શોધો
 3. તમારા પ્લગઇન્સ પેજથી કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ સક્રિય કરો
 4. નવા મેનુ આઇટમ પર ક્લિક કરો “કસ્ટમ ફિલ્ડ્સ” અને તમારા પ્રથમ કસ્ટમ ફીલ્ડ ગૃપ બનાવો.
 5. વાંચોદસ્તાવેજીકરણપ્રારંભ કરવા માટે

એફએક્યુ (FAQ)

તમે કેવા પ્રકારની સહાય પૂરી પાડો છો?

Help Desk. Support is currently provided via our email help desk. Questions are generally answered within 24 hours, with the exception of weekends and holidays. We answer questions related to ACF, its usage and provide minor customization guidance. We cannot guarantee support for questions which include custom theme code, or 3rd party plugin conflicts & compatibility. Open a Support Ticket

સપોર્ટ ફોરમ્સ. અમારા સમુદાય ફોરમ્સ અગાઉ જવાબ આપેલા અને સપોર્ટેડ સપોર્ટ પ્રશ્નો શોધવા માટે એક સરસ સંસાધન પ્રદાન કરે છે. તમે આ ફોરમ પર એક નવું થ્રેડ બનાવી શકો છો, જો કે, તે ખાતરી આપતું નથી કે તમને અમારી સપોર્ટ ટીમ તરફથી જવાબ પ્રાપ્ત થશે. વિકાસકર્તાઓ માટે એકબીજા સાથે વાત કરવા, વિચારો પોસ્ટ કરવા, પ્લગિન્સ અને મૂળભૂત સહાય પ્રદાન કરવા માટે આ એક વિસ્તાર છે. સપોર્ટ ફોરમ જુઓ

સમીક્ષાઓ

માર્ચ 22, 2021
The plugin has been an essential part for many of our WP projects. We've ran into no issues or conflicts in over 3 years of use. Keep up the good work!
માર્ચ 12, 2021
I was looking for a repeater and grouping custom fields, so I thought I'd try out "Advanced Custom Fields" plugin as there are videos and tutorials on the web stating it can do repeaters, saving the hard coding, after all that is what I thought free community plugins are there for.. Turns out to do this advanced feature you have to pay yearly for, yet there is a "repeater" tagged on the plugin page and what my search results showed this. Clearly misleading. Could have saved me a lot of time trying to figure out why the repeater is not there. Imagine if every plugin did this kind of bs. Just rename this to "Advanced Custom Fields, Limited Edition" and save everyone some time.
માર્ચ 11, 2021
I really like this plugin for custom field data for wordpress site. It's provide different data types of fields. I have used ACF plugin for many wordpress site.

Ok!

ફેબ્રુવારી 11, 2021
Very good job
ફેબ્રુવારી 16, 2021
Very good plugin but dont except any support, the forums are great and have a lot of things and advanced users that can help you. But the fact that support dont try at least to give you an advice is insane. Support is NO1 for WordPress Plugins / Themes! The fact that you have made a good plugin does not actually mean you can rest. i will updated my review with one star, As the plugin author cant accept a honest review and he is acting with unprofessional practises. I will write it this again here, Wordpress does not belong to you or to ACF .
જાન્યુઆરી 26, 2021
Very useful plugin and works like a charm.
1,123 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“એડવાન્સ કસ્ટમ ફિલ્ડ્” નું 23 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“એડવાન્સ કસ્ટમ ફિલ્ડ્” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

5.9.5

Release Date – 11 February 2021

 • Fix – Fixed regression preventing blocks from loading correctly within the editor in WordPress 5.5.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect post_status properties when restoring a Field Group from trash in WordPress 5.6.
 • Fix – Fixed edge case bug where a taxonomy named “options” could interfere with saving and loading option values.
 • Fix – Fixed additional PHP 8.0 warnings.
 • i18n – Updated Finnish translation thanks to Mikko Kekki

5.9.4

Release Date – 14 January 2021

 • Enhancement – Added PHP validation for the Email field (previously relied solely on browser validation).
 • Fix – Added support for PHP 8.0 (fixed logged warnings).
 • Fix – Added support for jQuery 3.5 (fixed logged warnings).
 • Fix – Fixed bug causing WYSIWYG field to appear unresponsive within the Gutenberg editor.
 • Fix – Fixed regression preventing “blog_%d” and “site_%d” as valid $post_id values for custom Taxonomy terms.
 • Fix – Fixed bug causing Radio field label to select first choice.
 • Fix – Fixed bug preventing preloading blocks that contain multiple parent DOM elements.
 • i18n – Updated Japanese translation thanks to Ryo Takahashi.
 • ભાષા: અપડેટ પોર્ટુગીઝ અનુવાદ – પેડ્રો મેન્ડોનાકા માટે આભાર

5.9.3

Release Date – 3 November 2020

 • Fix – Fixed bug causing Revision meta to incorrectly update the parent Post meta.
 • Fix – Fixed bug breaking “Filter by Post Type” and “Filter by Taxonomy” Field settings.

5.9.2

Release Date – 29 October 2020

 • Enhancement – Added experiment for preloading block HTML and reducing AJAX requests on page load.
 • Fix – Added boolean attribute value detection to JSX parser (fixes issue with templateLock=”false”).
 • Fix – Added “dateTime” attribute to JSX parser ruleset.
 • Fix – Fixed unresponsive Select2 instances after duplicating a row or layout.
 • Fix – Added missing Color Picker script translations for previous WordPress versions.
 • Fix – Fixed bug in Clone Field causing potential PHP error if cloning a Field Group that no longer exists.
 • Fix – Fixed PHP warning logged when comparing a revision that contains values for a Field that no longer exist.
 • Dev – Added $wp_block parameter to block render_callback and render_template (unavailable during AJAX preview requests).
 • Dev – Deprecated acf_get_term_post_id() function.

5.9.1

Release Date – 8 September 2020

 • Fix – Fixed guten-bug causing “Preview Post” button to publish changes.
 • Fix – Fixed guten-bug causing JS errors when editing with Elementor or Beaver Builder.
 • Fix – Fixed bug in Color Picker field causing JS error on front-end forms.
 • Fix – Fixed bug in Post Taxonomy location rule causing incomplete list of rule choices.
 • Fix – Reverted Local JSON “save to source path” enhancement due to DX feedback.
 • i18n – Updated Indonesian translations thanks to Rio Bahtiar.
 • i18n – Updated Turkish translation thanks to Emre Erkan.

5.9.0

Release Date – 17 August 2020

 • Enhancement – New Field Groups admin.
  • Added toolbar across all ACF admin pages.
  • Added new table columns: Description, Key, Location, Local JSON.
  • Added popup modal to review Local JSON changes before sync.
  • Added visual representation of where Field Groups will appear.
  • Added new help tab.
  • Simplified layout.
 • Enhancement – New ACF Blocks features.
  • Added support for Inner Blocks.
  • Added new “jsx” setting.
  • Added new “align_text” settings.
  • Added new “align_content” settings.
 • Enhancement – Added duplicate functionality for Repeater and Flexible Content fields.
 • Enhancement – Added PHP validation support for Gutenberg.
 • Enhancement – Added ability to bypass confirmation tooltips (just hold shift).
 • Enhancement – Local JSON files now save back to their loaded source path (not “save_json” setting).
 • Tweak – Replaced all custom icons with dashicons.
 • Tweak – Changed custom post status label from “Inactive” to “Disabled”.
 • Tweak – Improved styling of metaboxes positioned in the block editor sidebar.
 • Fix – Improved AJAX request efficiency when editing block className or anchor attributes.
 • Fix – Fixed bug causing unresponsive WYSIWYG fields after moving a block via the up/down arrows.
 • Fix – Fixed bug causing HTML to jump between multiple instances of the same Reusable Block.
 • Fix – Fixed bug sometimes displaying validation errors when saving a draft.
 • Fix – Fixed bug breaking Image field UI when displaying a scaled portrait attachment.
 • Fix – Fixed bug in Link field incorrectly treating the “Cancel” button as “Submit”.
 • Fix – Fixed bug where a sub field within a collapsed Repeater row did not grow to the full available width.
 • Fix – Ensured all archive URLs shown in the Page Link field dropdown are unique.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect conditional logic settings on nested fields when duplicating a Field Group.
 • Fix – Fixed bug causing license activation issues with some password management browser extensions.
 • Dev – Major improvements to ACF_Location class.
 • Dev – Refactored all location classes to optimize performance.
 • Dev – Extracted core JavaScript from “acf-input.js” into a separate “acf.js” file.
 • Dev – Field Group export now shows “active” attribute as bool instead of int.
 • Dev – Added filter “acf/get_object_type” to customize WP object information such as “label” and “icon”.
 • Dev – Added action “acf/admin_print_uploader_scripts” fired when printing uploader (WP media) scripts in the footer.
 • Dev – Added filters “acf/pre_load_attachment” and “acf/load_attachment” to customize attachment details.
 • Dev – Added filter “acf/admin/toolbar” to customize the admin toolbar items.
 • Dev – Added new JS actions “duplicate_fields” and “duplicate_field” fired when duplicating a row.
 • i18n – Changed Croatian locale code from “hr_HR to “hr”.
 • ભાષા: અપડેટ પોર્ટુગીઝ અનુવાદ – પેડ્રો મેન્ડોનાકા માટે આભાર
 • i18n – Updated French Canadian translation thanks to Bérenger Zyla.
 • i18n – મેક્સિમ બર્નાર્ડ-જેક્વેટ માટે ફ્રેન્ચ અનુવાદનું અપડેટ કરેલું આભાર.
 • ભાષા: અપડેટ જર્મન ભાષાંતર – રાલ્ફ કોલરને આભાર

5.8.14

Release Date – 13 August 2020

 • Fix – Fixed bug breaking ACF Block $is_preview parameter in WordPress 5.5.
 • Fix – Fixed bug breaking seamless postbox style in WordPress 5.5.

5.8.13

પ્રકાશન તારીખ – 20 ઓગસ્ટ 2018

 • Tweak – Added styling compatibility for WordPress 5.5.
 • Fix – Implemented new wp_filter_content_tags() function in “acf_the_content” filter.
 • ભાષા: અપડેટ કરેલ અરેબિક ભાષાંતર – કરિમ રમાદાનને આભાર

5.8.12

Release Date – 10 June 2020

 • Fix – Improved string escaping in Select2 drop-downs to address XSS concerns.
 • Fix – Fixed bug causing PHP error when updating the settings of a Checkbox field.
 • Fix – Fixed bug causing WYSIWYG field to hide when toggling between Document and Block tabs within the Block editor.
 • Fix – Fixed bug incorrectly validating the length of Text and Textarea field values that contained HTML entities.

5.8.11

Release Date – 12 May 2020

 • Fix – Fixed bug in ACF Blocks where “inserter examples” and “block templates” did not load the defined “data”.
 • Fix – Reverted “fix” in 5.8.9 regarding Taxonomy fields saving terms to non “post” objects.
 • Fix – Fixed bug allowing the Image field to save the value of a deleted attachment.
 • Fix – Improved Select field format_value() behaviour to correctly cast value types depending on the “multiple” setting.
 • Tweak – Changed language fallback for “zh_HK” to “zh_TW”.
 • Tweak – Changed Time Picker field settings to display in a localized format via date_i18n().
 • Tweak – Improved CSS styling of menu item fields.
 • i18n – Updated Finnish translation thanks to Mikko Kekki
 • i18n – મેક્સિમ બર્નાર્ડ-જેક્વેટ માટે ફ્રેન્ચ અનુવાદનું અપડેટ કરેલું આભાર.
 • i18n – Updated Turkish translation thanks to Emre Erkan.

5.8.10

Release Date – 12 May 2020

 • See hotfix version 5.8.11 for release notes.

5.8.9

Release Date – 26 March 2020

 • Fix – Fixed bug in ACF Blocks causing default “align” property to be ignored.
 • Fix – Fixed bug allowing Taxonomy field to save terms to a non “post” object.
 • Tweak – Improved User field AJAX query performance.
 • Tweak – Improved logic that determines width of Range field input.
 • Tweak – Improved styling of ACF Blocks components.
 • Dev – Added new “acf/register_block_type_args” filter.
 • Dev – Added new generic ACF_Ajax_Query and ACF_Ajax_Query_Users classes.
 • i18n – Updated French Canadian translation thanks to Bérenger Zyla.
 • i18n – Updated Traditional Chinese translation thanks to Audi Lu.
 • i18n – Updated German translation thanks to Ralf Koller.
 • ભાષા: અપડેટ પોર્ટુગીઝ અનુવાદ – પેડ્રો મેન્ડોનાકા માટે આભાર

5.8.8

Release Date – 4 March 2020

 • Fix – Fixed bug in have_rows() function causing a PHP warning when no value is found.
 • Fix – Fixed bug in Google Maps field causing marker to snap to nearest address.
 • Fix – Avoid Nav Menu items displaying twice in WordPress 5.4.
 • Tweak – Added place name data to Google Maps field value.
 • Tweak – Improved performance of PHP registered fields.
 • Dev – Added new “acf/prepare_field_group_for_import” filter.
 • i18n – Added Traditional Chinese translation thanks to Audi Lu.
 • i18n – Added Catalan translation thanks to Jordi Tarrida.
 • i18n – Updated French translation thanks to Maxime Bernard-Jacquet & Bérenger Zyla.

5.8.7

પ્રકાશનની તારીખ – 12 નવેમ્બર 2019

 • New – Updated admin CSS for new WordPress 5.3 styling.
 • Fix – Fixed various issues affecting dynamic metaboxes in the block editor (requires WordPress 5.3)
 • ફિક્સ – અપગ્રેડ માટે નેટવર્ક સાઇટ્સ ચકાસી રહ્યા હોય ત્યારે નિશ્ચિત કામગીરીનો મુદ્દો.
 • Fix – Fixed Select2 clones appearing after duplicating a Relationship field.
 • Tweak – Repeater field “Add row” icons will now hide when maximum rows are reached.
 • Tweak – Removed ACF Blocks keyword limit for later versions of Gutenberg.

5.8.6

પ્રકાશન તારીખ – 24 ઓક્ટોબર 2019

 • New – Added more data to Google Maps field value including place_id, street_name, country and more.
 • Fix – Fixed bug in Gallery field incorrectly displaying .pdf attachments as icons.
 • Fix – Fixed bug in Checkbox field missing “selected” class after “Toggle All”.
 • Dev – Added compatibility for Attachments in the Post Taxonomy location rule.
 • Dev – Added missing return statement from acf_get_form() function.
 • Dev – Added “google_map_result” JS filter.

5.8.5

પ્રકાશન તારીખ – 8 ઓક્ટોબર 2019

 • New – Added new choice “Add” to the User Form location rule.
 • New – Optimized acf_form() logic when used in combination with acf_register_form().
 • Fix – Fixed bug causing incorrect field order after sync.
 • Fix – Fixed bug reverting the first field type to Text in Firefox version 69.0.1.
 • Fix – Fixed bug causing tinymce issues when changing between block modes.
 • Fix – Fixed bug preventing block registration when category does not exist.
 • Fix – Fixed bug preventing block registration when no icon is declared.
 • Dev – Added RegExp compatibility for innerBlocks.

5.8.4

પ્રકાશન તારીખ – 6 સપ્ટેમ્બર 2018

 • New – Optimized Relationship field by delaying AJAX call until UI is visible.
 • Fix – Fixed bug incorrectly escaping HTML in the Link field title.
 • Fix – Fixed bug showing Discussion and Comment metaboxes for newly imported field groups.
 • Fix – Fixed PHP warning when loading meta from Post 0.
 • Dev – Ensure Checkbox field value is an array even when empty.
 • Dev – Added new ACF_MAJOR_VERSION constant.

5.8.3

પ્રકાશન તારીખ – 6 ઓગસ્ટ 2018

 • Tweak – Changed Options Page location rules to show “page_title” instead of “menu_title”.
 • Fix – Fixed bug causing Textarea field to incorrectly validate maxlength.
 • Fix – Fixed bug allowing Range field values outside of the min and max settings.
 • Fix – Fixed bug in block RegExp causing some blocks to miss the “acf/pre_save_block” filter.
 • Dev – Added $block_type parameter to block settings “enqueue_assets” callback.
 • i18n – Added French Canadian language thanks to Bérenger Zyla.
 • i18n – Updated French language thanks to Bérenger Zyla.

5.8.2

Release Date – 15 July 2019

 • Fix – Fixed bug where validation did not prevent new user registration.
 • Fix – Fixed bug causing some “reordered” metaboxes to not appear in the Gutenberg editor.
 • Fix – Fixed bug causing WYSIWYG field with delayed initialization to appear blank.
 • Fix – Fixed bug when editing a post and adding a new tag did not refresh metaboxes.
 • Dev – Added missing $value parameter in “acf/pre_format_value” filter.

5.8.1

પ્રકાશન તારીખ – 30 ઓગસ્ટ 2018

 • New – Added “Preview Size” and “Return Format” settings to the Gallery field.
 • Tweak – Improved metabox styling for Gutenberg.
 • Tweak – Changed default “Preview Size” to medium for the Image field.
 • Fix – Fixed bug in media modal causing the primary button text to disappear after editing an image.
 • Fix – Fixed bug preventing the TinyMCE Advanced plugin from adding < p > tags.
 • Fix – Fixed bug where HTML choices were not visible in conditional logic dropdown.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect order of imported/synced flexible content sub fields.
 • i18n – Updated German translation thanks to Ralf Koller.
 • i18n – Updated Persian translation thanks to Majix.

5.8.0

Release Date – 8 May 2019

 • New – Added ACF Blocks feature for ACF PRO.
 • Fix – Fixed bug causing duplicate “save metabox” AJAX requests in the Gutenberg editor.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect Repeater field value order in AJAX requests.
 • Dev – Added JS filter 'relationship_ajax_data' to customize Relationship field AJAX data.
 • Dev – Added $field_group parameter to 'acf/location/match_rule' filter.
 • Dev – Bumped minimum supported PHP version to 5.4.0.
 • Dev – Bumped minimum supported WP version to 4.7.0.
 • i18n – Updated German translation thanks to Ralf Koller.
 • i18n – Updated Portuguese language thanks to Pedro Mendonça.

5.7.13

Release Date – 6 March 2019

 • Fix – Fixed bug causing issues with registered fields during switch_to_blog().
 • Fix – Fixed bug preventing sub fields from being reused across multiple parents.
 • Fix – Fixed bug causing the get_sub_field() function to fail if a tab field exists with the same name as the selected field.
 • Fix – Fixed bug corrupting field settings since WP 5.1 when instructions contain < a target="" >.
 • Fix – Fixed bug in Gutenberg where custom metabox location (acf_after_title) did not show on initial page load.
 • Fix – Fixed bug causing issues when importing/syncing multiple field groups which contain a clone field.
 • Fix – Fixed bug preventing the AMP plugin preview from working.
 • Dev – Added new ‘pre’ filters to get, update and delete meta functions.
 • i18n – Update Turkish translation thanks to Emre Erkan.

5.7.12

Release Date – 15 February 2019

 • Fix – Added missing function register_field_group().
 • Fix – Fixed PHP 5.4 error “Can’t use function return value in write context”.
 • Fix – Fixed bug causing wp_options values to be slashed incorrectly.
 • Fix – Fixed bug where “sync” feature imported field groups without fields.
 • Fix – Fixed bug preventing get_field_object() working with a field key.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect results in get_sub_field().
 • Fix – Fixed bug causing draft and preview issues with serialized values.
 • Fix – Fixed bug causing reversed field group metabox order.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect character count when validating values.
 • Fix – Fixed bug showing incorrect choices for post_template location rule.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect value retrieval after switch_to_blog().
 • i18n – Updated Persian translation thanks to Majix.

5.7.11

Release Date – 11 February 2019

 • New – Added support for persistent object caching.
 • Fix – Fixed PHP error in determine_locale() affecting AJAX requests.
 • Fix – Fixed bug affecting dynamic metabox check when selecting “default” page template.
 • Fix – Fixed bug where tab fields did not render correctly within a dynamic metabox.
 • Tweak – Removed language fallback from “zh_TW” to “zh_CN”.
 • Dev – Refactored various core functions.
 • Dev – Added new hook variation functions acf_add_filter_variations() and acf_add_action_variations().
 • i18n – Updated Portuguese language thanks to Pedro Mendonça.
 • i18n – Updated German translation thanks to Ralf Koller.
 • i18n – Updated Swiss German translation thanks to Raphael Hüni.

5.7.10

પ્રકાશન તારીખ – ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯

 • Fix – Fixed bug preventing metaboxes from saving if validation fails within Gutenberg.
 • ઠીક – ગુટેનબર્ગની અંદર ખોટી રીતે બતાવવા માટે અનલોડ પ્રોમ્પ્ટને કારણે સ્થિર ભૂલ.
 • Fix – Fixed JS error when selecting taxonomy terms within Gutenberg.
 • Fix – Fixed bug causing jQuery sortable issues within other plugins.
 • Tweak – Improved loading translations by adding fallback from region to country when .mo file does not exit.
 • ત્વરિત – સંચાલક સૂચનાઓ દરમ્યાન સુધારેલ વિરામચિહ્ન.
 • ત્વરિત – વપરાશકર્તા ફીલ્ડ મૂલ્ય લોડ કરતી વખતે બહેતર પ્રદર્શન અને સચોટતા.
 • દેવ – ભાષાંતરો લોડ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા લોકેલને કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે ફિલ્ટર ‘acf / get_locale’ ઉમેર્યું.
 • દેવ – જો વર્તમાન વપરાશકર્તા unfiltered એચટીએમએલ સેવ કરી શકો છો કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે ફિલ્ટર ‘acf / allow_unfiltered_html’ ઉમેર્યું.
 • દેવ – ઉમેરાયેલ નવો ડેટા સ્ટોરેજ ફંક્શન acf_register_store () અને acf_get_store ().
 • દેવ – .scss થી ખસેડવામાં અને બધી CSS minify.
 • i18n – મેક્સિમ બર્નાર્ડ-જેક્વેટ માટે ફ્રેન્ચ અનુવાદનું અપડેટ કરેલું આભાર.
 • i18n – ડેવિડ રીચલ્ય માટે સુધારાશે ચેક અનુવાદ આભાર.

5.7.9

પ્રકાશન તારીખ – ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮

 • Fix – Added custom metabox location (acf_after_title) compatibility with Gutenberg.
 • Fix – Added dynamic metabox check compatibility with Gutenberg.
 • Fix – Fixed bug causing required date picker fields to prevent form submit.
 • Fix – Fixed bug preventing multi-input values from saving correctly within media modals.
 • Fix – Fixed bug where acf_form() redirects to an incorrect URL for sub-sites.
 • Fix – Fixed bug where breaking out of a sub have_rows() loop could produce undesired results.
 • Dev – Added filter ‘acf/connect_attachment_to_post’ to prevent connecting attachments to posts.
 • Dev – Added JS filter ‘google_map_autocomplete_args’ to customize Google Maps autocomplete settings.

5.7.8

પ્રકાશન તારીખ – ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮

 • ફિક્સ – સ્થિર નબળાઈ લેખકની ભૂમિકાને અનફિલ્ટર HTML મૂલ્યોને સાચવવાની મંજૂરી આપે છે.
 • ઠીક – WP 5.0 માં કોઈ પોસ્ટ સંપાદિત કરતી વખતે દેખાતા બધા મેટાબોક્સીસને સ્થિર કરો.
 • i18n – Updated Polish translation thanks to Dariusz Zielonka.
 • i18n – વેરોનિકા હાન્ઝ્લિકોવા માટે અપડેટ ચેક અનુવાદ આભાર.
 • i18n – Update Turkish translation thanks to Emre Erkan.
 • i18n – Updated Portuguese language thanks to Pedro Mendonça.

5.7.7

પ્રકાશન તારીખ – ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮

 • ઠીક – વિવિધ પ્લગઇન સુધારા મુદ્દાઓ સ્થિર.
 • ત્વરિત – Google Maps API url પર ‘ભાષા’ ઉમેરાઈ.
 • દેવ – acf.models.Postbox મોડેલમાં મુખ્ય સુધારાઓ.
 • દેવ – ઉમેરાયેલ જેએસ ફિલ્ટર ‘check_screen_args’.
 • Dev – Added JS action ‘check_screen_complete’.
 • દેવ – ઉમેરાયેલ ક્રિયા ‘acf / options_page / submitbox_before_major_actions’.
 • દેવ – ઉમેરાયેલ ક્રિયા ‘acf / options_page / submitbox_major_actions’.
 • i18n – પેડ્રો મેન્ડોનાકા માટે પોર્ટુગીઝ ભાષાને અપડેટ કરાયું

5.7.6

પ્રકાશન તારીખ – ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮

 • ઠીક – સ્થિર અનલોડ પ્રોમ્પ્ટ કામ કરતું નથી.
 • Dev – Reduced number of queries needed to populate the relationship field taxonomy filter.
 • Dev – Added ‘nav_menu_item_id’ and ‘nav_menu_item_depth’ to get_field_groups() query.
 • Dev – Reordered various actions and filters for more usefulness.
 • i18n – ડેરિયસઝ ઝીએલઓનક માટે પોલિશ ભાષા આભાર સુધારાશે

View the full changelog